Opleidingen details Accare Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training diagnosticeren van trauma m.b.v. DITS-LVB (ID nummer: 360508)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie5,529-5-2019 t/m 28-5-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek2,529-5-2019 t/m 28-5-2022

Leerdoelen:

  • Bijdragen aan het tijdig signaleren van symptomen van posttraumatische stressklachten bij kinderen en volwassenen (met een (lichte, matige of ernstige) verstandelijke beperking).
  • Leren hoe de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) gesteld kan worden met behulp van het instrument Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren – Licht Verstandelijke Beperking (DITS-LVB).
  • Leren hoe de effecten van behandeling gemeten kunnen worden m.b.v. de DITS-LVB.
  • Leren hoe de informatie uit de DITS-LVB in verslaglegging weergegeven kan worden.
  • Leren de informatie uit de DITS-LVB te gebruiken als start van een behandeling.
  • Leren bij te dragen aan het tijdig (laten) behandelen van posttraumatische stressklachten bij deze doelgroep.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
9
14
ja
245
5,5
Geen toetsing, wel evaluatie
Bekend met de criteria voor een PTSS, specifiek het A-criterium.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 13:00
Locatie Assen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 13:00
LocatieHoogeveen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 13:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 13:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Groningerstraat 352
9402LT
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.