Opleidingen details RINO Amsterdam

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Transculturele behandelaspecten (ID nummer: 360473)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen2620-1-2020 t/m 19-1-2023
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk2620-1-2020 t/m 19-1-2023
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen2620-1-2020 t/m 19-1-2023

Transculturele behandelaspecten

(transculturele gevoeligheid en de ‘condition migrante’)

Transculturele gevoeligheid is een nieuw kernbegrip. Eerder lag het accent op het verwerven van zoveel mogelijk kennis over zoveel mogelijk verschillende culturen. Later ging het vooral om kennis over de 'condition migrante' als gemeenschappelijke factor. Ook nu nog spelen deze invalshoeken, naast de transculturele gevoeligheid, een belangrijke rol.

doelgroep
Hulpverleners die werkzaam zijn in de (A)GGZ, die in hun praktijk met migranten en bijkomende transculturele behandelaspecten te maken hebben: GZ- en eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, maatschappelijk werkers e.a.

doelstelling
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennisgemaakt met de achtergronden van verschillende migrantendoelgroepen, en met recente inzichten over transculturele vraagstukken bij hulpverlening aan migranten. Daarnaast krijgen cursisten een overzicht van huidige stand van zaken rondom diagnosticeren met en zonder cultuurspecifieke elementen. Tenslotte leren cursisten zowel de psychiatrische als de traditionele benadering van behandeling te hanteren.

inhoud
De invloed van migratie: gevolgen van migratie; 1e, 2e en 3e generatieproblematiek; transculturele begrippen.
Intake: heteroanamnese en genogram; taal en tolk, omgaan met emoties; misverstanden, irritaties en valkuilen; seksualiteit en taboes.
Diagnostiek - veel voorkomende stoornissen: somatische klachten; depressiviteit; gedrags-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen; acculturatieproblematiek; psychosen en bijkomende culturele uitingsvormen.
Behandelaspecten: botsingen in benadering; diagnostische dilemma's; individu of systeem; therapeutische prioriteiten, de positie als behandelaar; machteloosheid.
Traditionele geneeswijzen: niet-westerse geneeswijzen; bezetenheid, winti, geesten, zwarte magie; geloofsverklaringen.
Beeldvorming: oordeel, vooroordeel, racisme, discriminatie; eigen waarden en normen en therapeutische keuzes.
 

Nee
Bestand 
011.pdf41 KB
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De RINO Amsterdam is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen.

De RINO biedt al bijna twintig jaar een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk, in het hartje van Amsterdam.
 

Leidseplein 5
1017 PR
AMSTERDAM
020-6250803
Selecteer een bestand aub.