Opleidingen details Extrass

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Autisme Op Je Bord (ID nummer: 360328)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners228-5-2019 t/m 7-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners228-5-2019 t/m 7-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen228-5-2019 t/m 7-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen228-5-2019 t/m 7-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO228-5-2019 t/m 7-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk228-5-2019 t/m 7-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars228-5-2019 t/m 7-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden228-5-2019 t/m 7-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen228-5-2019 t/m 7-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker228-5-2019 t/m 7-5-2022

Omschrijving:

De training leidt jou op tot gecertificeerd Autisme Op Je Bord begeleider. In de   tweedaagse training word je klaargestoomd om Autisme Op Je Bord op een verantwoorde en goede manier te gebruiken in jouw dagdagelijkse praktijk. 

Autisme Op Je Bord is zinvol voor iedereen die te maken heeft met mensen met autisme en die wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige situatie. 
Als autismespecialist en ambulant begeleider in de zorg voor mensen met autisme hebben wij dikwijls geconstateerd dat er behoefte is aan meer handvatten voor zowel de begeleiders, teams, ouders/ wettelijk vertegenwoordigers, partners, leraren, intern begeleiders, leidinggevenden, managers, loopbaancoaches 

Ouders en partners geven te kennen dat zij weinig zicht hebben op de voortgang van het hulpverleningsproces. Met behulp van periodieke evaluaties wordt er gereflecteerd op de geboden ondersteuning. Begeleiders met veel kennis over autisme komen veel brengen, maar er blijft in veel gevallen slechts weinig van deze overdracht hangen. Nog minder krijgt vervolg middels implementatie in de klinische praktijk. Veel ouders betreden een nieuwe wereld op het moment dat zij zich openstellen voor ondersteuning/ hulpverlening. Ouders zijn in veel gevallen kwetsbaar en hebben nog maar een geringe inhoudelijke kennis. Niet gespecialiseerde hulpverlening of inadequate adviezen worden moeilijk herkend en kunnen om deze reden niet worden bevraagd. 

Begeleiders ervaren weinig structuur van werken, daar waar de begeleiding gaat dobberen wordt het lastig om tot concrete resultaten te komen. 
Kennis van autisme kan worden opgedaan in de literatuur, maar dit is tijdrovend, intensief, moeilijk en door de onoverzichtelijkheid (waar kan/ moet ik beginnen?) vaak onvoldoende motiverend. Je raakt pas gemotiveerd om te leren indien hetgeen aangeboden wordt overzichtelijk en uitdagend is. 

Onze ervaring is dat er dikwijls een gebrek aan duidelijkheid en structuur wordt geboden vanuit de rol als begeleider, laat dit nou net (in veel gevallen) een van de hulpvragen vormen van velerlei mensen met autisme. Wij vroegen ons af, hoe kun je geven waar het jou zelf aan ontbeert? 

Onze ervaring is dat er behoefte is aan meer tools om met een goed gevulde gereedschapskist op pad te kunnen gaan. Autisme Op Je Bord is een mooie toevoeging aan het huidige aanbod. We moedigen de gecombineerde inzet van de diverse tools aan. Autisme Op Je Bord zorgt voor een overzichtelijk geheel van waaruit een professional zich verder kan ontwikkelen. 

Vaak wordt er vertrokken vanuit het gedrag dat de persoon met autisme vertoont als er adviezen worden geformuleerd. Het oorzakelijke belang van het gedrag, de behoefte die de persoon met het gedrag voor zichzelf probeert te bewerkstelligen, wordt dikwijls niet erkend. Autisme is ingewikkeld. Ondersteuning bij autisme vraagt dan ook om een systemische benadering. Nog te vaak is er uitsluitend oog voor de persoon met autisme en de wijze waarop het autisme zich voor deze persoon uit in zijn of haar gedrag. 

Autisme Op Je Bord geeft kader aan de wijze waarop het autisme wordt benaderd. Niet langer kan men uitsluitend vanuit een kijk op gedrag vertrekken. Men wordt begeleid in het formuleren van een beeldvorming waarin óók het oorzakelijke belang en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen. 

Door aan de hand van domeinen te werken ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de voortgang van het hulpverleningsproces. 

De coach-kaarten geven kader aan gebruik en interpretatie. Daar zij vertrekken vanuit een formulering in Jip en Janneke taal, is Autisme Op Je Bord voor iedereen te gebruiken. 

Niet langer hoeft de begeleider de kennis van diverse stukken literatuur in zijn hoofd te hebben. Autisme Op Je Bord bewaakt de vorm, de inhoud ontdek je samen met de persoon met autisme en/ of diens omgeving. 

Een kleine greep uit onze visie op de bagage die iedere autisme begeleider met zich mee dient te nemen in de ondersteuning van de persoon met autisme en diens systeem ziet er als volgt uit: 

- Is het nu zijn autisme of is het zijn persoonlijkheid? (Veel gestelde vraag door ouders    
  en begeleiders)
- Basis coaching gedragsverandering. 
- Kennis cognitieve theorieën. 
- Kennis sociaal emotionele ontwikkeling
- Kennis sensorische informatieverwerking
- Kennis hechting
 -Bevraging van de eigenheid van een persoon en dit binnen een kader plaatsen

U merkt al, dat als bovenstaande items boeken zouden voorstellen, iedere autisme begeleider gebukt zou gaan onder een enorm zware rugzak van kennis en kunde. Dit is niet voor iedere begeleider haalbaar of weggelegd. 

Aan de hand van Autisme Op Je Bord krijgt de autisme begeleider meer ruimte om met zijn aandacht bij de ander te zijn. De coach-kaarten ondervangen het proces waarbij de autisme begeleider in zijn hoofd aan het scannen is of de informatie die hem wordt verschaft is terug te leiden naar het boek over de sensorische informatieverwerking, hoofdstuk zien, item overgevoeligheid, functie licht. Kortom de intensiteit van de begeleiding wordt teruggedrongen en de begeleider krijgt ruimte om aandacht te hebben voor de vorm, zodat deze kan worden meegenomen met betrekking tot de inhoud. Zo worden al pratende en in samenwerking de lagen onderzocht die voor iedere persoon met autisme uniek zijn. 

Ouders en partners ervaren met Autisme Op Je Bord een belangrijke steun. Zij hoeven geen specialist te zijn om de betrokken(en) hulpverleners/ leerkrachten/ internbegeleiders etc. te bevragen naar de wijze waarop zij de diverse domeinen hebben meegenomen in hun advies of hulpverleningsproces. Middels de inhoud van Autisme Op Je Bord is een brede kennis gebundeld tot een vorm die leidt tot herkenning en erkenning van zowel de wijze waarop het autisme zicht uit, de gevolgen die dit heeft voor de omgeving alsook voor de rol die de ouder of partner hierin bekleedt. 

Door de gevisualiseerde vorm in de verschillende domeinen krijgt informatie meer kans om te beklijven of om gedurende latere tijdstippen/ momenten op terug te vallen. 
Inadequate adviezen of niet gespecialiseerde hulpverlening wordt door de ouders of de persoon met autisme sneller herkend. 

Begeleiders krijgen letterlijk houvast. Gevisualiseerd en duidelijk. Dit zijn de domeinen die ik ga verkennen. Ook worden zij uitgedaagd, Autisme Op Je Bord vergt daarom ook best wel wat durf. Kan in met mijn vaardigheden als professional vertalen wat ik tegen kom bij de inzet van Autisme Op Je Bord? Waar zou ik nog wat meer van willen weten? Ik had al een schroevendraaier en een hamer, maar nu heb ik ook nog een beitel in mijn gereedschapskist. Met Autisme Op Je Bord voel ik mij meer zeker in mijn rol als begeleider. Ik kom meer beslagen ten ijs en beschik over de juiste tools om de klus te klaren. Goed gebruik van deze tools wordt begeleid aan de hand van een cursus die aan Autisme Op Je Bord is verbonden. 

Het samenspel tussen de coach-kaarten en het bord leidt ertoe dat er op een interactieve wijze een diep-doordringend beeld wordt gevormd van de wijze waarop het autisme voor de persoon in kwestie zich uit en welke positieve intenties hieraan ten grondslag kunnen liggen.

Leerdoelen:

De training leidt jou op tot gecertificeerd Autisme Op Je Bord begeleider. In de  tweedaagse training word je klaargestoomd om Autisme Op Je Bord op een verantwoorde en goede manier te gebruiken in jouw dagdagelijkse praktijk.

  1. Begeleiders hebben houvast en zicht op de domeinen die men bij de diep doordringendheid van het autisme tegenkomt. Gevisualiseerd en duidelijk. Ik kan met mijn vaardigheden als professional vertalen wat ik tegen kom bij de inzet van Autisme Op Je Bord. Aan de hand van Autisme Op Je Bord krijgt de autisme begeleider meer ruimte om met zijn aandacht bij de ander te zijn. De coach-kaarten ondervangen het proces waarbij de autisme begeleider in zijn hoofd aan het scannen is of de informatie die hem wordt verschaft is terug te leiden naar het boek over de sensorische informatieverwerking, hoofdstuk zien, item overgevoeligheid, functie licht. Kortom de intensiteit van de begeleiding wordt teruggedrongen en de begeleider krijgt ruimte om aandacht te hebben voor de vorm, zodat deze kan worden meegenomen met betrekking tot de inhoud. Zo worden al pratende en in samenwerking de lagen onderzocht die voor iedere persoon met autisme uniek zijn.
  2. Samenwerken met de jeugdige en zijn gezin. Ouders en partners geven te kennen dat zij weinig zicht hebben op de voortgang van het hulpverleningsproces. Met behulp van periodieke evaluaties wordt er gereflecteerd op de geboden ondersteuning. Begeleiders met veel kennis over autisme komen veel brengen, maar er blijft in veel gevallen slechts weinig van deze overdracht hangen. Nog minder krijgt vervolg middels implementatie in de klinische praktijk. Veel ouders betreden een nieuwe wereld op het moment dat zij zich openstellen voor ondersteuning/ hulpverlening. Ouders zijn in veel gevallen kwetsbaar en hebben nog maar een geringe inhoudelijke kennis. Niet gespecialiseerde hulpverlening of inadequate adviezen worden moeilijk herkend en kunnen om deze reden niet worden bevraagd. Autisme Op Je Bord is een spreekstuk dat de dialoog binnen de context waarin de jeugdige zich bevindt bevorderd.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GezinshuisoudersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
1 2
Nee
Bestand 
FLYER.pdf3900 KB
 Aandachtsfunctionarissen
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Mantelzorgmakelaars
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenArbo
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Thema'sThema'sSexespecifiek
Thema'sThema'sVrije vestiging
Thema'sThema'sZingeving
Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieBoxtel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:00
LocatieLandgraaf (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieVoorhout (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieBoxtel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieHelmond (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:30
LocatieValkenburg (NL) (Toon kaart)

Bureau voor expertise, coaching en training op het gebied van autisme.

Stationsstraat 17
6301EZ
Valkenburg aan de Geul
0651848214
Selecteer een bestand aub.