Opleidingen details PAG: Psychologie Academie Groningen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker (ID nummer: 360202)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen482-9-2019 t/m 1-9-2020

De cursus cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW-er) is bedoeld voor HBO opgeleide professionals in de zorg die naast en onder supervisie van de cognitief gedragstherapeut CGT protocollen en technieken willen leren toepassen bij diverse problematiek.

De huidige cursus is opgezet conform de richtlijnen van de VGCt en kan resulteren tot een registratie als CGW-er in opleiding waarna de opleiding tot geregistreerd cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt kan worden vervolgd.

Aan het einde van de cursus hebben cursisten kennisgenomen van belangrijke inzichten vanuit de cognitieve gedragstherapie en hebben zij vaardigheden ontwikkeld in het toepassen van een breed scala aan CGT technieken.

In de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • de cognitief gedragstherapeutische denkwijze
 • de principes uit de leertheorie: het klassieke en operante leerpardigma
 • het opstellen van en het werken vanuit een holistische theorie
 • belangrijke aspecten van de therapeutische interactie met de client
 • belangrijke aspecten in het motiveren van de cliënt
 • belangrijke kenmerken (DSM 5) en theoretische uitgangspunten in de behandeling van o.a. angst en depressie

Aan het einde van de cursus zijn de cursisten competent in:

 • het kiezen van een te bewerken probleemgedrag
 • het motiveren en gebruikmaken van gespreksvaardigheden voor een optimale therapeutische relatie
 • het opzetten en verrichten van observaties, registraties en metingen
 • het maken van (eenvoudige) verklarende analyses (functieanalyse en betekenisanalyse)
 • het opzetten en uitvoeren van onderdelen van het behandelingsprogramma
 • het evalueren van het (deel)behandelingsprogramma: het effect van de interventiemethoden op de afname van problemen en toename van gewenst gedrag monitoren en bij beperkt effect alle gevolgde stappen heroverwegen
 • terugrapportage aan de verantwoordelijk cognitief gedragstherapeut
 • het uitvoeren van diverse CGT technieken waaronder registratieopdrachten, exposure in vivo, interoceptieve exposure, exposure met responspreventie, het opzetten en uitvoeren van gedragsexperimenten, het bewerken van cognities middels gedachtenrapporten en uitdaagtechnieken, gedragsactivatie, contraconditionering, motiveringstechnieken en ontspanningstechnieken.
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
10
14
ja
1700
48
toetsing en evaluatie
NVT
Hoofdniveau
Cogn.gth.werker Basiscursus
Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Vechtstraat 62
9725CW
Groningen
Nieuwe Stationsweg 9
9751SZ
Haren
0644671531
Selecteer een bestand aub.