Opleidingen details Lisette van Elswijk, begeleiding en training van (zorg-)professionals

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teach the Teacher verdiepingsmodule ’Effectief feedback geven en formuleren van leerdoelen’. (ID nummer: 360152)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 243-6-2019 t/m 2-6-2020

Aanleiding

De opleidingsgroep interne geneeskunde heeft behoefte aan ondersteuning bij het aanleren van -dan wel het opfrissen van- kennis en vaardigheid omtrent het formuleren en geven van constructieve feedback aan aios en/of co’s. De opleider Wim Meijer geeft aan dat deze training een logische stap is in de fase waar de opleidingsgroep zich in bevindt alsmede dat er vanuit de kwaliteitsinstrumenten voor de opleiding aanwijzingen en gerichte adviezen zijn om te investeren in de kwaliteit van de feedback. Voor deze training worden stafleden interne, alsmede andere bij de opleiding betrokken specialismen uitgenodigd, alsmede de a(n)ios. Gezien de grootte van de groep en de wens zo veel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te geven deze training bij te wonen is gekozen voor 2 uitvoeringen.

Doelstelling

Met de Teach the Teacher maatwerkmodule ‘Feedback’ heeft de opleidingsgroep in korte tijd meer grip op het begeleiden (en beoordelen) van aios middels constructieve feedback, gerelateerd aan de leerdoelen van aios en opleiding. Deze training is activerend; theorie wordt steeds afgewisseld met het zelf ervaren door de stafleden. Wat in deze training behandeld wordt is direct toepasbaar in de eigen opleidingspraktijk. De focus ligt op de volgende thema’s; leerdoelen, feedback, leerklimaat en regie aios.

Leerdoelen:

  • De CanMEDs competenties vertalen naar observeerbaar gedrag
  • Het formuleren van evenwichtige, constructieve feedback dat de ‘lading dekt’
  • Bewust inzetten van goed geformuleerde leerdoelen, vaardigheid ontwikkelen in het toetsen van leerdoelen en een vervolgadvies kunnen formuleren (principe van feedback, feedforward, feedup)
  • De kunst van feedback ontvangen, veilig leerklimaat en rolmodelschap, waarbij de focus ligt de manier waarop we elkaar aanspreken en welke ‘spelregels’ werken voor deze opleidingsgroep.

Kenmerken

  • Aantal per cursus;        maximaal 18 deelnemers per uitvoering
  • Data:                            28 mei en 3 juni 2019
  • Duur;                            2x 1 dagdeel (4 uur)
  • Tijd;                             15:00-19:30 uur (inclusief pauze ’30)
  • Locatie;                         Onderwijsruimte locatie Hoorn (of Purmerend, o.b.v. beschikbaarheid)
  • Doelgroep;                    Leden van opleidingsgroep Interne Geneeskunde, a(n)ios

Literatuur

- van Dijk, N., van Es, J., Visser, M., & Bont, J. (2017). De aios in the lead!. Huisarts en wetenschap60(9), 447-449.
- van Loghum, B. S. (2011). Achtergronden bij de Richtlijn feedback in de medische vervolgopleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs30(2), 43-49.
- Lefroy, J., Watling, C., Teunissen, P. W., & Brand, P. (2015). Guidelines: the do’s, don’ts and don’t knows of feedback for clinical education. Perspectives on medical education4(6), 284-299.
- Vickery, A. W., & Lake, F. R. (2005). Teaching on the run tips 10: giving feedback. Medical journal of Australia183(5), 267.
- Lake, F. R. (2004). Teaching on the run tips: doctors as teachers. Medical journal of Australia180(8), 415.
- https://www.medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/video-professionaliteitcommunicatie-feedback-op-poligesprekken
- https://www.medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/video-professionaliteitcommunicatie-feedback-op-poligesprekken
- www.medischevervolgopleidingen.nl: Job-aid checklist voortgangsgesprek

 

Workshop
0
Inschrijving gaat centraal via het leerhuis.
Tijd15:00 - 19:30
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 19:30
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)

Psycholoog, coach en trainer in de medische vervolgopleidingen.
Kernthema's communicatie, didactiek en samenwerking in de zorg.
Primair gericht op medisch specialisten.

De Hertog 2
1831 EK
Koedijk
De Hertog 2
1831 EK
Koedijk
0620112717
Selecteer een bestand aub.