Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen (ID nummer: 360130)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen1002-10-2019 t/m 1-10-2022

De basiscursus cognitieve gedragstherapie vormt het cursorisch deel van de opleiding tot (aspirant)-cognitief gedragstherapeut. In de basiscursus maakt de cursist kennis met de denk- en werkwijze welke in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie.

De basiscursus bestaat uit twee delen, een eerste inleidend deel, welke zich richt op het aanleren van de theoretische invalshoek, zoals de leertheorie en de analyses (verklarende diagnostiek) en een verdiepingsdeel, welke zich richt op hoe je vanuit de analyse verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken o.a. de cognitieve therapie kunt toepassen.

In het praktische werken in de cursus zal de aandacht uitgaan naar het werken met kinderen en jeugdigen en hun ouders. In de cursus zal ook aandacht zijn voor de therapeutische relatie en het gebruik van motivatietechnieken daarbij en voor het werken met protocollen.

 

Na afronding van de basiscursus is de cursist in staat gedragstherapiee¨n uit te voeren.

Het doel van de cursus is dat de deelnemer aan het eind:

·  inzicht heeft in de ontwikkeling van de cognitieve gedragstherapie in relatie tot de experimentele (leer)psychologie en de cognitieve therapie.

·  de principes van CGt heeft leren toepassen

·  in staat is tot het maken van functie- en betekenisanalyses en deze onder supervisie kan toepassen.

·  in staat is tot het ontwerpen van modificatieprocedures op basis van aangrijpingspunten van het probleem en deze onder supervisie in de praktijk kan brengen.

·  in principe zicht heeft op en om kan gaan met het cognitief gedragstherapeutische proces.

 

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
14
18
ja
2750
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
(Ortho)pedagogen en psychologen die werkzaam zijn in de Geestelijke Gezondheidszorg, het onderwijs of de Jeugdzorg.
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocent Ilse van Kuijlenberg

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendocent: Ilse van Kuilenburg

Tijd09:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendocent: Charlotte van der Wall

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendocent: Charlotte Immerzeel

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.