Opleidingen details Treant Zorggroep- Vereniging Medische Staf

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Management Development Traject Treant Zorggroep (ID nummer: 360118)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 23315-5-2019 t/m 14-5-2020

Accreditatie per onderstaande onderdelen

Pijler 1:
workshop persoonlijke ontwikkeling: 1,5 dag
Leerdoel: voor deelnemers: zicht krijgen op eigen kracht en talent; ontdekken van persoonlijke en effectieve leiderschapsstijl en een aanzet geven tot verdere doorontwikkeling hiervan. Eerste opzet van het formuleren van leerdoelen tbv een persoonlijk ontwikkelplan op gebied van leiderschap wordt opgesteld.

Terugkomdag persoonlijke ontwikkeling: 1 dag
Leerdoel voor deelnemers: persoonlijk ontwikkelplan opstellen, met als input de inzichten uit de Workshop persoonlijke ontwikkeling, het gevoerd gesprek met de eigen leidinggevende en het kwalificatieprofiel medisch manager. De leiderschapsstijlen van Quin dienen als denkraam.

Pijler 2:
Startworkshop verandermanagement: 2,5 uur
Eerste kennismaking met de visie op veranderkunde, enigszins vertrouwd worden met het 4-ballen model van De Witte en Jonker en eerste inzicht krijgen in de rol van emoties in organisatie verandering en van het persoonlijk leiderschap in verandering.

Verandermanagement leading change: 3-daagse
Leerdoel: kennis en kunde van verandermanagement vergroten, inclusief de invloed van de veranderaar daarin. Ontwikkelen van een gezamenlijke taal. Stimuleren van gestructureerd nadenken over veranderen en in staat zijn een constructieve aanpak voor een verandertraject te ontwerpen. In de training staat leiderschap en verandering centraal, in antwoord op de vraag waar de organisatie (of -onderdeel) staat in de verandering, welke vervolgstap noodzakelijk is en wat dit vraagt van de veranderaar (deelnemer). Basis is het 4-ballen-model uit het boek “De kunst van Veranderen” (oa Marco de Witte).

Terugkomdag leading change: 1 dag
Leerdoel: Reflectie, monitoren, vooruitblikken en verdiepen (evt. op persoonlijke patronen). De dag staat in het teken van oogsten, het delen van ervaringen en van verdiepen. De deelnemer kiest welke verdieping het belangrijkste is. Verdieping op de casus, en/of vooral op de veranderaar zelf.

Financiën deel 1:
Leerdoel: inzicht in begrotingssystematiek Treant.Interpreteren financiële (stuur)informatie, productie en opbrengsten, SAS dashboard.

Financiën deel 2:
Vervolg op deel 1 en voorbereiding begroting 2020.

Pijler 3: leren van en met elkaar
Startbijeenkomst intervisie: 3 uur

Leerdoel: kennismaking met intervisie en de verschillende modellen en startafspraken maken.

Vervolgbijeenkomst intervisie: 3 uur

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
LocatieEmmen (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Startworkshop verandermanagement315-05-201913:00 - 15:30
3-daagse training verandermanagement 1822-05-20199:00 - 20:00
Terugkomdag verandermanagment603-07-20199:00 - 18:00
Financiën deel 1: o.a. begrotingssystematiek Treant317-06-201913:00 - 15:30
Financiën deel 2: vervolg316-09-201913:00 - 15:30
Startbijeenkomst intervisie027-05-201914:00 - 17:00
Vervolgbijeenkomst intervisie001-07-201914:00 - 17:00
Workshop persoonlijke ontwikkeling003-06-20198:30 - 21:00
Terugkomdag workshop persoonlijke ontwikkeling024-06-20199:00 - 18:00

Vereniging Medische Staf organiseert diverse activiteiten ter bevordering van de kwaliteit zowel medisch inhoudelijk als op organisatorisch beleidmatig vlak.

Boermarkeweg 60
7824 AA
Emmen
Postbus 30002
7800 RA
Emmen
0599-654822
Selecteer een bestand aub.