Opleidingen details GGD Zeeland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

SM in de praktijk (ID nummer: 360108)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten316-9-2019 t/m 15-9-2020

Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de huidige stand van zaken in het onderzoek naar SM. De cursist is daarnaast bekend met de gebruiken van vocabulaire binnen de SM scene en kan aansluiten bij de belevingswereld van een kinky patiënt. De hulpverlener kan samen met de patiënt de hulpvraag vaststellen en adequate hulp bieden.

De cursus is een in company training van www.fortaopleidingen.nl 

https://fortaopleidingen.nl/opleidingen/sm-in-de-praktijk/  Daar is de online module te volgen die reeds eerder door V&VN geaccrediteerd was. 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Congres of symposium
geen
Tijd13:00 - 17:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

De GGD Zeeland, bewaakt, bevordert en beschermt de publieke gezondheid in Zeeland. Doet dat in opdracht van de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met relevante ketenpartners en relaties op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Streeft naar een integrale benadering van gezondheidsbeleid waarbij de burger centraal staat.

Richt zihc actief op het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen, het realiseren van sluitende zorg in Zeeland en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Is primair adviseur van de Zeeuwse gemeenten en voert daarnaast nog diverse activiteiten uit voor politie, justitie, ketenpartners en voor individuele burgers. Maar alles met het doel de volksgezondheid in Zeeland te beschermen en te bevorderen.

Wil een brug slaan tussen wetenschap, kennis en informatie (o.a. monitoring) enerzijds en ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbeleid anderzijds.

Ondersteunt innovatie, samenwerking en kennsi delen.

Ziet zich geplaatst in een dynamisch werkveld waarin lokale, regionale, nationale en internationale bewegingen en ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het beleid van de GGD.

Westwal 37
4461 CM
GOES
Postbus 345
4460 AS
GOES
0113 - 249400
Selecteer een bestand aub.