Opleidingen details Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

SKML Congres 2019: De expert zegt: "Tijd voor actie" (ID nummer: 359896)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 264-6-2019 t/m 3-6-2020

Het SKML congres zal in 2019 qua opzet sterk afwijken van voorgaande edities. Zo zal het volledige programma plenair verlopen. Door het ontbreken van parallelsessies hoeft u geen rekening te houden met competitie tussen programmaonderdelen en blijft u eventuele keuzestress bespaard.

Doel van het volledig plenaire karakter is maximale wederzijdse kruisbestuiving tussen secties, waardoor deelnemers kennis kunnen maken met de wijze van denken over kwaliteitscontrole binnen delen van de laboratoriumgeneeskunde waarmee ze doorgaans niet in aanraking komen.

Het programma is grofweg in twee delen verdeeld:

In de ochtend willen we deelnemers een kijkje bieden in de wijze waarop de doelwaarden tot stand komen in rondzendingen waarbij dat een expertwaarde betreft. Omdat die aanpak per type rondzending kan verschillen, is er voor elk type rondzendingen steeds een spreker die aan de hand van voorbeelden illustreert hoe de doelwaarde wordt vastgesteld. Voor deelnemers van andere secties met verwante problematiek kan dat inspirerend werken.

In de middag willen we in korte bijdragen steeds ingaan op de vraag of een bepaald rapport in de ogen van de sectie tot actie moet leiden van de deelnemer, en zo ja, welke dan. Sprekers zullen aan de hand van een voorbeeldrapport de deelnemers in de zaal laten stemmen met een smartphone polling-app om te zien welke actie men nodig acht. Aansluitend licht de spreker toe welke actie de sectie nuttig acht. Ook hier geldt dat er per type rondzending variatie kan bestaan en daarom is voor verschillende types rapport steeds een sectie geselecteerd. Voor deelnemers van andere secties met verwante rapporten kan dat inspirerend werken.

Leerdoelen:

  • Mogelijke manieren waarop een doelwaarde tot stand komt door experts. Dat is altijd relevant voor kwalitatieve rondzendingen en interpretaties, maar ook voor kwantitatieve rondzendingen waarvoor geen referentiemethoden beschikbaar zijn.
  • Welke uitkomsten op een rapport van een rondzending zouden voor een deelnemer aanleiding moeten zijn voor een correctieve actie? En welke dan? En hoe zie je als deelnemer of een correctieve acties succes had?
(Meerdaags) Congres
150
LocatieEde (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
Ochtendprogramma310:00 - 12:30
Middagprogramma313:30 - 16:30

De SKML heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van medisch laboratoriumonderzoek in het kader van diagnostiek en behandeling en het op een zo hoog mogelijk peil brengen en houden van dat onderzoek. De kern van de werkzaamheden bestaat uit het verzorgen van rondzendingen.

Toernooiveld 214
6525 EC
Nijmegen
Toernooiveld 214
6525 EC
Nijmegen
024-3616637
Selecteer een bestand aub.