Opleidingen details Tergooi/Tergooi Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inspiratiesessie ’Medisch leiderschap’ (ID nummer: 359778)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2320-5-2019 t/m 19-5-2020

Deze scholing is in het kader van het Leiderschapsprogramma van Tergooi (zie PPT Leiderschapsprogramma). In de inspiratiesessie van 20 mei as komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Korte toelichting op het leiderschapsprogramma (zie bijlage)
Deelnemer heeft inzicht in het leiderschapsprogramma en de rol en positie van de medisch specialist daarbinnen.

Financiële context van het zorglandschap (zie bijlage)
Wat zijn de relevante bewegingen in het zorglandschap. Wat is de impact hiervan op de verschillende financieringsprocessen. Wat zijn de gevolgen voor het landelijk ingezette programma juiste zorg op de juiste plek. Wat betekent dit voor Tergooi en de medisch specialist.

Leerdoelen
Deelnemer:

 • Heeft zicht op ontwikkelingen binnen de zorg en kan deze naar eigen praktijk vertalen.
 • Kan ontwikkelingen vertalen in een financiële context en gebruiken in de eigen praktijk.
 • Kan consequenties programma zorg op de juiste plek inschatten en vertalen naar situatie binnen Tergooi.
 • Kan het perspectief van de medisch specialist binnen deze veranderende context benoemen.

Meerjarenstrategie Tergooi (zie bijlage)
Welke keuzes maakt Tergooi voor de komende jaren om de aanbieder te blijven in het verzorgingsgebied.
Wat zijn de strategische speerpunten en hoe worden deze uitgewerkt.
Wat betekent dit voor de medisch specialist

Leerdoelen
Deelnemer:

 • Kan hoofdlijnen meerjarenstrategie reproduceren.
 • Kan strategie vertalen naar eigen praktijksituatie.
 • Kan eigen vakgroep plaatsen binnen strategische speerpunten en consequenties overzien.
 • Kan een inschatting maken van de impact meerjarenstrategie op eigen vakgroep.


Concept besturingsmodel passend bij de meerjarenstrategie (zie bijlage)

Op welke wijze wil Tergooi de organisatie aansturen. Heldere omschrijving van taken en bevoegdheden, overlegvormen en besluitvormingsprocessen.

Leerdoelen:
Deelnemer:

 • Heeft inzicht in gekozen inrichtingsprincipes.
 • Kan gekozen model herleiden aan de inrichtingsprincipes.
 • Heeft zicht op de verdeling in functies en bijbehorende verantwoordelijkheden.
 • Weet hoe besluitvorming tot stand komt en positionering eigen vakgroep daarbinnen.

 

 

(Mini)symposium
 
0
Tijd18:00 - 21:00
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWesselzaal

ziekenhuis, algemeen middelgroot

Vermelding Tergooi kostenplaats 208 projectnr. 47905

 

Van Riebeeckweg 212
1213xz
Hilversum
Postbus 10016
1201da
Hilversum
088-7533235
Selecteer een bestand aub.