Opleidingen details Noordwest Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium antistolling (ID nummer: 359758)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2129-5-2019 t/m 28-5-2020

In Noordwest is in 2017 een geheel nieuwe wijze van preoperatieve screening geïntroduceerd. Van vrij inloopspreekuur op de poli anesthesiologie is overgegaan naar een afsprakenspreekuur op het Opnameplein.
Uniek voor deze nieuwe preoperatieve voorbereiding is de betrokkenheid van de arts met kennis van antistolling. Naast de toename van het aantal oudere patiënten met multimorbiditeit is de uitbreiding van het therapeutisch arsenaal van antistollingsmedicatie met onder andere direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) en trombocyten aggregatie remmers (TAR’s) naast de vitamine K antagonisten (VKA’s), een uitdaging voor het gehele operatieve team. Om het proces te optimaliseren is er, in het kader van patiëntveiligheid voor patiënten die Complexe Antitrombotische Therapie (CAT) gebruiken, een samenwerking gezocht met de regionale trombosedienst Starlet.
Tegelijkertijd zijn ook alle protocollen rondom antistolling en antitrombotica gereviseerd, logisch toegankelijk gemaakt en gelden vanaf heden voor de gehele Noordwest Ziekenhuisgroep.

Na een korte inleiding wordt ingegaan op het opnameplein en hoe daar gezorgd wordt dat het pre-operatieve beleid en met name het antistollingsbeleid gewaarborgd wordt. De rol van het antistollingsteam wordt duidelijk gemaakt.
Vervolgens wordt aan de hand van concrete casuïstiek besproken wat er mis gegaan is door het ontbreken van het antistollingsprotocol. Hiermee wordt het belang van het protocol aangetoond.

Na de casuïstiekbespreking wordt het toekomst perspectief van antistolling geschetst. Er zal inzicht gegeven worden in de verbeter- en speerpunten ten aanzien van antistolling in het ziekenhuis. Er zal aandacht geschonken worden aan het postoperatieve traject en de intramurale communicatie vanuit het ziekenhuis etc.

Nadat het toekomstbeeld geschetst is zal het nieuwe antistollingsbeleid binnen Noordwest uitgelegd worden. Daarin wordt met name besproken wat er veranderd is in het antistollingsbeleid, de wijze van bridgen en zal aandacht geschonken worden aan de DOAC’s. Aan deelnemers zal de interface getoond worden waarin de protocollen opgeslagen staan, hoe de interface werkt en hoe je de protocollen en beslisboom kunt gebruiken.

Na deze bijeenkomst zijn de deelnemers op de hoogte van:

  • Wat doet het antistollingsplein en waar is het voor?
  • De nieuwe wijze van preoperatieve screening
  • Het Noordwest brede antistollingsprotocol en hoe het protocol en beslisboom gebruikt kunnen worden
  • Welke verbeter- en speerpunten er nog zijn t.a.v antistolling
  • Toekomstige ontwikkelingen rondom de zorg voor de patiënt met antistollingsmedicatie
  • Wat zijn highlights met de komst van de richtlijn antitrombotisch beleid en hoe wordt dit in de praktijk gebracht
(Mini)symposium
 
0
Tijd17:00 - 19:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)

leerhuis, onderdeel van Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen Medisch Centrum Alkmaar)

Nassauplein 10
1815 GM
Alkmaar
Noordwest Academie Postbus 501
1800 AM
Alkmaar
072-5483700
Selecteer een bestand aub.