Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres - Downsyndroom (ID nummer: 359706)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd519-9-2019 t/m 18-9-2020

Het congres over werken met mensen met Downsyndroom staat in het teken van sociaal functioneren en gedrag.

Mensen met Downsyndroom staan bekend om hun goed sociaal functioneren. En tegelijkertijd hebben ze er ook soms problemen mee. Dankzij verminderde actieve taal mogelijkheden en beperkter oplossend vermogen voor onverwachte situaties kunnen er  meer problemen met sociaal functioneren zijn dan hun leeftijdgenoten zonder Downsyndroom. Het tijdig signaleren en zo mogelijk vroegtijdig opstarten van goed afgestemde begeleiding is dan ook van groot belang en kan noodzaak tot behandelen voorkomen.

Het is voor professionals zaak om de persoon met Downsyndroom in voldoende mate te begrijpen. Wat hoort bij het karakter van de persoon, wat hoort bij zijn/haar leeftijd, wat is een kenmerk van het syndroom zelf en wat zijn bijkomende zaken.  Dit alles draagt bij aan goede ondersteuning en kwaliteit van leven.

Tijdens dit congres, dat gericht is op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, zullen experts uit wetenschap en praktijk de focus leggen op het omgaan met gedrag en sociaal functioneren van mensen met Downsyndroom. De laatste wetenschappelijke inzichten worden gedeeld, gevolgd door praktijkgerichte handreikingen.

Leerdoelen:

  • Nieuwe inzichten op het gebied van zorg voor mensen met Downsyndroom
  • Klinisch beeld voor kinderen met Downsyndroom vanuit medisch perspectief
  • Downsyndroom in combinatie met psychiatrische problematiek
  • Instrument voor mensen met Downsyndroom in relatie tot zelfbepaling en autonomie
  • Kennis, interpretatie en variatie in relatie tot (bijzonder) gedrag van mensen met Downsyndroom
  • Vroegtijdige herkenning van dementie bij mensen met Downsyndroom en het bieden van zorg en gerichte behandeling
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7
Deze dag is specifiek bedoeld als bij- en nascholing voor HBO- en academisch opgeleide professionals die werkzaam zijn in de VG zorg.
5
Nee
295
Bedrag is ex. 21% BTW en inclusief schrijfmateriaal, koffie, thee, lunch, bewijs van deelname en bijschrijving registerpunten. Er zijn diverse kortingen mogelijk.
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.