Opleidingen details UMCG/ Groningen Transplantatie Centrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

21e Groninger Transplantatie Refereeravond (ID nummer: 359694)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2220-5-2019 t/m 19-5-2020

Bijlage ten behoeve van aanvraag accreditatie
21e Groningen Transplantatie Refereeravond dd. 20.05.2019

Doel van de Refereeravonden:
Tijdens de Refereeravond worden multidisciplinair transplantatie (orgaan) overstijgende problemen besproken door specialisten vanuit de verschillende orgaantransplantatieprogramma’s, zoals hart, long, lever, nier/pancreas en dunne darm. De transplantatieprogramma’s werken samen binnen het UMC Groningen Transplantatie Centrum. Verschillende solide transplantatieprogramma’s hebben een scala aan overlappende problemen en complicaties, daardoor is uitwisseling van kennis en ervaring belangrijk. Voorbeelden zijn donorselectie, kandidaatselectie, de zorg na transplantatie en gezamenlijk onderzoek. Tijdens de refereeravond krijgen specialisten de gelegenheid om deze kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast verwerven specialisten relevante kennis ten aanzien van recente ontwikkelingen, een breder denkveld, hetgeen moet leiden tot een vergroting van de vakbekwaamheid.

Motto
Het motto is: Shared care for shared organs

Beschrijving van de doelgroep en het aantal beoogde deelnemers
Specialisten vanuit de verschillende orgaantransplantatieprogramma’s, zoals hart, long, lever, nier pancreas en dunne darm, beenmerg en corneatransplantatie. Te denken valt aan transplantatie chirurgen (thorax-, abdominaal- en vasculair chirurgen), internisten, nefrologen, longartsen, cardiologen, intensivisten, anesthesisten, hematologen vanuit de verschillende transplantatieprogramma’s, en specialisten uit ondersteunende vakgebieden al naar gelang het onderwerp. Te denken valt aan medisch-microbiologen, infectieziekten, pathologen, laboratoriumspecialist medische immunologie e.d.

Specialisten in opleiding, Arts -onderzoekers op het gebied van transplantaties;

Het aantal deelnemers ligt per avond rond de vijftig specialisten (i.o.).
 

Leerdoelen van deze refereeravond zullen zijn:

Casus; Multiviscerale transplantatie van hoog geïmmuniseerde patiënt

Kennis nemen van (Voor-)behandeling van hoog geïmmuniseerde patiënten

Kennis nemen van stamceltransplantatie: Cyclofosfamide als post-tx immunosuppressie

Casus; (casuïstiek van belang voor alle programma’s)

Onderwerpen die tijdens de refereeravond worden besproken zijn:

De onderwerpen zoals genoemd bij leerdoelen.

Casuïstiek bespreken van orgaan overstijgende, problematische transplantaties; gericht op herkenning van zeldzame complicaties na transplantatie;

Flucloxacilline verlaagt de dalspiegels van tacrolimus en everolimus: een retrospectieve cohort studie;

Behandeling van chronische intestinale rejectie met vedolizumab

‘Beware of the Nanny’

Werkwijze/ werkvorm
Presentatie middels PowerPoint door medisch specialisten vanuit hun eigen werkterrein/transplantatieprogramma.

Casuïstiek:
Situaties vanuit de praktijk worden besproken en geëvalueerd om zodoende kennis te delen en nieuwe inzichten te verwerven.

Gebruikte toetsing (niet verplicht wel aanbevolen): nvt

Evaluatie:
De deelnemers krijgen de mogelijkheid een enquête in te vullen inzake;

De opzet van de avond

De relevantie van de besproken casussen

Eigen inbreng vwb een casus

De relevantie van de onderwerpen

Verdere op- of aanmerkingen

Toetsing: nvt
De deelnemers krijgen de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen.

Implementatie leerdoelen vorige sessies (niet verplicht wel aanbevolen); nvt

Sponsoring
Het GTC krijgt een Educational grant van Astellas Pharma B.V. om deze refereeravonden mogelijk te maken. Tijdens de refereeravond is één medewerker van Astellas Nederland b.v. als toehoorder aanwezig. Verder hebben zij geen rol bij het opstellen van het programma of ten tijde van de refereeravond. Met name is er geen stand of reclamemateriaal aanwezig.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
Refereerbijeenkomst
0
Het GTC krijgt een Educational grant van Astellas Pharma B.V. om deze refereeravonden mogelijk te maken. Tijdens de refereeravond is één medewerker van Astellas Nederland b.v. als toehoorder aanwezig. Verder hebben zij geen rol bij het opstellen van het programma of ten tijde van de refereeravond. Met name is er geen stand of reclamemateriaal aanwezig.
Tijd17:30 - 20:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

In het UMCG worden alle vormen van orgaantransplantatie uitgevoerd: dunne darm, hart, lever, long, nier, pancreas en stamcel.
Naast volwassenen worden ook kinderen getransplanteerd binnen het lever-, long-, hart-, dunne darmtransplantatieprogramma. Dit is uniek in Nederland en zelfs op internationaal niveau zeldzaam.

Alle orgaantransplantatieprogramma’s in het UMCG werken samen in het UMC Groningen Transplantatie Centrum (GTC).
De programma's zijn alle georganiseerd als zelfstandige programma’s. Toch zijn er veel overeenkomsten, met name op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Op deze gebieden kunnen de verschillende programma’s elkaar versterken door kennis en ervaring te delen.

Hanzeplein 1
9713 GZ
Groningen
Postbus 30.001 Huispostcode AB10
9700 RB
Groningen
050-3616161
Selecteer een bestand aub.