Opleidingen details Pluryn

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Preventie suïcide en suïcidaal gedrag voor gedragswetenschappers (ID nummer: 359299)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie725-9-2019 t/m 24-9-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 325-9-2019 t/m 24-9-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek425-9-2019 t/m 24-9-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie425-9-2019 t/m 24-9-2022

Cursist heeft feitenkennis over suïcidaal gedrag/vóórkomen van suïcides.

Cursist leert een suïcidetaxatie te doen en in staat het gesprek hierover systematisch en kritisch met collega’s te voeren en zijn keuzes te verantwoorden.

Cursist durft het gesprek aan te gaan.

Cursist is zich bewust van belang van multidisciplinair eindoordeel.

Cursist is bewust van betekenis van suïcidaal gedrag.

Cursist kan een beschermingsplan opstellen

Cursist is zich bewust van belang van betrekken ouders

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
18
ja
nvt
7
Toetsing
werkzaam als gedragswetenschapper binnen Pluryn
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 17:00
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieEefde (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek in gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we via onze landelijk werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg,  en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! Powered by Pluryn. Want de kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Pluryn is zowel regionaal als landelijk actief en werkt vanuit 17 terreinlocaties en meer dan 250 woonlocaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Wij beschikken over meerdere gespecialiseerde behandel- en dienstencentra. Bij Pluryn werken meer dan 6.000 medewerkers en vele vrijwilligers. Cliënten uit heel Nederland weten Pluryn te vinden.

Industrieweg 50
6541 TW
Nijmegen
Postbus 53
6500 AB
Nijmegen
088-7792000
Selecteer een bestand aub.