Opleidingen details KNMG district XIII Gooi, Eemland en Noordwest-Veluwe

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Preventie in en buiten de spreekkamer? (ID nummer: 359295)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 328-5-2019 t/m 7-5-2020

KNMG district Gooi, Eemland & Noordwest-Veluwe

 

Preventie in en buiten de spreekkamer?
avondsymposium Over het Nationaal Preventieakkoord en uw medisch werk

Het Nationaal Preventieakkoord heeft als ambitie om Nederland gezonder te maken. In eerste instantie richt dat akkoord zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik via een integrale aanpak. In het akkoord zijn daarvoor concrete ambities, doelen en maatregelen vastgelegd. De motivatie voor de gekozen thema’s is dat alle kinderen recht hebben op een goede start, zodat ze daar hun leven lang profijt van hebben. Nog steeds raken namelijk iedere week honderden kinderen verslaafd aan roken en is roken veruit de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. Daarnaast neemt het aantal mensen met overgewicht en voeding gerelateerde ziekten als diabetes toe. En de jeugd begint weliswaar wat later met het drinken van alcohol, maar diegene die wel drinken, doen dit te vaak en gebruiken dan grote hoeveelheden. Te veel volwassenen drinken overmatig alcohol. Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik leiden zo tot grote gezondheids- en maatschappelijke schade. Daarnaast zien we dat bij mensen met een beperking roken en overgewicht vaker voorkomt.
Onderzoek toont aan dat er veel gezondheidswinst valt te boeken. Nederland kent grote gezondheidsverschillen. Mensen met een lage sociaaleconomische status zijn slechter af als het om gezondheid gaat. Met de keuze voor preventie op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, is een aangrijpingspunt gevonden om ook deze mensen beter te bereiken. Om resultaten te bereiken bij mensen met een gezondheidsachterstand is tevens actie nodig op de achterliggende problematiek, zoals armoede en werkgelegenheid. Ook de fysieke leefomgeving is belangrijk voor een integrale aanpak.

Het Nationaal Preventieakkoord is een samenwerkingsproject van landelijke en lokale overheden, zorg, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, onderwijs, sport en nog veel meer. Ruim 70 organisaties hebben het medeondertekend en de verantwoordelijke staatssecretaris hoopt op nog meer partners.
(Gebaseerd op Kamerbrief over Nationaal Preventieakkoord d.d. 23 november 2018.)

Opzet bijeenkomst
Tijdens deze KNMG districtsbijeenkomst gaan we vooral in op de vraag wat dit Nationaal Preventieakkoord betekent voor de verschillende soorten artsen. Wat moet je ermee en wat kun je ermee?  Zijn er artsen die in de praktijk (al) actief betrokken zijn en meewerken aan de doelstellingen van dit akkoord? Kunnen ze dat in hun eigen praktijk of zorginstelling realiseren? Of moeten ze daarvoor samenwerken met andere partijen? En zo ja, lokaal of regionaal? Met wie? En wat is er nodig om die samenwerking tot stand te brengen? Kan een KNMG district daarin ook een (verbindende) rol spelen?
Er zijn drie inleiders om de discussie hierover aan te jagen, ieder vanuit eigen expertise en blikveld. René Stumpel is arts maatschappij en gezondheid, hij is werkzaam als directeur publieke gezondheid in de regio Gooi en Vechtstreek. Hij verzorgt een inleiding op het Preventieakkoord. Ted van Essen is huisarts in Amersfoort en reflecteert op het akkoord vanuit het huisartsenperspectief. Jan Willem Bok, KNO-arts Flevoziekenhuis Almere en voorzitter van de commissie PrevENT, de commissie voor preventie van de Nederlandse KNO-vereniging. Hij belicht enkele high lights van het akkoord die van belang zijn voor de medisch specialisten. Een belangrijk onderdeel is de uitwisseling tussen de aanwezigen van ervaringen, inzichten en mogelijkheden. Zijn er inspirerende praktijkvoorbeelden van preventie in eigen praktijk en de totstandkoming van relevante samenwerkingsnetwerken in de regio of directe omgeving?

Leerdoelen

  • Inzicht in inhoud en doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord
  • De betekenis daarvan voor de medicus practicus
  • Kansen op samenwerking binnen en buiten de zorg
  • Relevante samenwerkingspartners in stad en regio.

 

 

 

 

(Mini)symposium
0
Tijd19:00 - 22:00
LocatieBaarn (NL) (Toon kaart)

KNMG XIII Gooi, Eemland en Noordwest-Veluwe is een district van de landelijke federatie KNMG

nvt
nvt
nvt
06 464 15714
Selecteer een bestand aub.