Opleidingen details De Tweede Praktijk

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Professionaliseriongsdag opleidingsteam klimmendaal (ID nummer: 359192)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2616-5-2019 t/m 15-5-2020

Supervisoren revalidatiegeneeskunde coachen en trainen in het effectief opleiden aan de hand van EPA’s. Met daarin aandacht voor werkwijze EPA’s, feedback geven, bekwaam verklaren en het organiseren van een OOG bespreking. Hoe dit op regionaal niveau vorm te geven wordt alleen vanuit de context besproken hoe om te gaan met bekwaam verklaringen.

Het tweede deel van de dag zal besteed worden aan aios die (dreigen) te disfunctioneren en hoe hierin als groep te acteren. De diverse rollen van opleider, groep, aios, aiosgroep zullen expliciet aan bod komen.   

Resultaten van de dag

Inzicht in leerstijlen en hoe deze te hanteren in opleiden;

Opfrissen kennis mbt feedback geven (wat werkt wel en niet);

Begrijpen de principes van EPA’s;

Gebruik van EPA’s voor individualisering opleidingsduur;

Het toepassen van toetsinstrumenten voor een EPA;

Het begrijpen en kunnen toepassen van de principes van bekwaam verklaren;

Weten wat een Oordeel Opleidingsgroep (OOG) inhoudt en hoe de bespreking hierover in te richten;

Disfunctioneren herkennen, erkennen en stappen ondernemen;

Inzicht in de regelgeving ten aanzien van een intensief begeleidingstraject.

Inzicht in welke aspecten daarbij van belang zijn, met aandacht voor eigen rol

Een concreet stappenplan voor het inzetten van een intensief begeleidingstraject met daarin aandacht voor:

Hoe maak ik dit bespreekbaar en concreet met de aios: stelt haalbare en concrete doelen, inclusief tijdpad, supervisie, etc.

Hoe opereren we als opleidingsgroep hierin

Wie kunnen verder in dit traject behulpzaam zijn: rol COC en leerhuis

Hoe informeer je de aiosgroep

Hoe hanteren van het IOP in een intensief begeleidingstraject inzet, inclusief toetsing en portfolio.

Oefenen met het eerste gesprek hierover met een aios voeren;

Weet de opleider/groep welke activiteiten hij moet ondernemen als het traject met een onvoldoende wordt afgesloten.

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
nvt
Tijd09:00 - 17:00
LocatieLeende (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieLeende (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIpv Klimmendaal St Annazorggroep

Tijd09:00 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Advies en trainingsbureau in de medische vervolgopleidingen

Sluysoort 58
3602 AS
Maarssen
0650873950
Selecteer een bestand aub.