Opleidingen details ELANN (Eerste Lijns Advies Noord-Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Practicum Atriumfibrilleren (AF) (ID nummer: 358984)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten215-4-2019 t/m 14-10-2020

Omschrijving

Het practicum AF is het vervolg op de nascholing “ketenzorg Atriumfibrilleren GHC”. Het practicum is bedoeld voor de praktijkondersteuners, -verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die de ketenzorg AF in hun takenpakket op gaan nemen.

Deze scholing geeft praktische handvaten voor uitvoering van ketenzorg Atriumfibrilleren, met betrekking tot:

  • Casefinding (risico groep, symptomen)
  • Nieuw gediagnostiseerd AF
  • Consult AF-patiënt
  • Taken en verantwoordelijkheid
  • Praktische vaardigheden: Auscultatie, MyDiagnostick, Aanvraag teleconsultatie, echocardiogram

Leerdoelen:

  • Herkent risicogroep en signalen van atriumfibrilleren.
  • Kan adequaat diagnostische handelingen uitvoeren (auscultatie en Mydiagnostick).
  • Kan AF-consult uitvoeren.
  • Kent eigen verantwoordelijkheid en weet wanneer overleg en / of verwijzing nodig is.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
NVvPONederlandse vereniging van praktijkondersteuners
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
Bestand 
190415 Practicum AF.pdf301 KB
0
Tijd18:15 - 20:45
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd18:15 - 20:45
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

ELANN is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg in de provincie Groningen. De doelstelling van ELANN is het bevorderen van samenhang, kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnsgezondheidszorg. ELANN biedt ondersteuning en advies aan huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en psychologen (GGZ). Daarnaast ondersteunt ELANN een aantal specifieke projecten en bieden we facilitaire ondersteuning en nascholing.
Damsterdiep 191-E
9713 EC
Groningen
050-3666444
Selecteer een bestand aub.