Opleidingen details FiniVita

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Afscheid en rouw in diverse culturen en religies (ID nummer: 358904)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 13 

In deze workshop maken de deelnemers met behulp van foto’s, muziek en
voorwerpen kennis met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims,
Chinezen en hindoes. Ook wordt ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede
zorg rond het levenseinde, waarbij ook de eigen opvattingen van de deelnemers een
plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen om de zorg in de praktijk te
verbeteren aan de hand van casussen.  

Leerdoelen
• Medewerkers maken kennis met cultureel en religieus bepaalde opvattingen over
gezondheid en ziekte, leven en dood, ouderdom en zorg in diverse groeperingen.
• Medewerkers worden zich bewust van het belang van cultuur en een
cultuursensitieve manier van werken.  
• Medewerkers denken na over hun eigen culturele bagage (als persoon én als
professional), en de betekenis daarvan in het werk.
• Medewerkers krijgen concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de
dagelijkse praktij

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)KNMG-GAIA
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)KNMG-GAIA
1 2
Workshop
85
Tijd13:30 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

  • FiniVita is als onderdeel van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg is gevestigd in Regionaal Palliatief Centrum Laurens Cadenza. Een voor Nederland uniek centrum dat 18 november 2008 door Koningin Beatrix officieel geopend is.
    In Laurens Cadenza zijn behalve 20 éénpersoonskamers (voor opname van patienten die tijdelijk of tot hun sterven palliatieve zorg nodig hebben) ook het Consultatief Palliatief Team en Leerhuizen gevestigd.
  • Laurens Cadenza en Leerhuizen werken samen aan de verdere ontwikkeling van palliatieve zorg en aan onderzoek en onderwijs.
  • Binnen de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg werken Laurens, Lelie zorggroep en Florence den Haag, Aafje, De Zellingen en Stichting Sonneburgh nauw samen aan ontwikkeling kwaliteit en veiligheid palliatieve zorg. Zo wordt door de kernteams van de partners nauw samengewerkt doro het delen van meer-jarenplannen. Daarin worden diverse producten waar mogelijk samen ontwikkeld en gedeeld. Niet alleen intramuraal (hospice-units en verpleeghuisafdelingen) maar toenemend ook extramuraal wordt gewerkt aan verbetering en borging van de palliatieve zorg. Hierbij staat het gehele veranderingsproces centraal met betrekking tot:een heldere visie, een veranderingsplan, het kwaliteitssysteem en de ontwikkeling van cursussen en zorg voor de zorgenden. Leerhuizen Palliatieve Zorg heeft de know-how met betrekking tot ontwikkeling en borging van gespecialiseerde Palliatieve zorg en niet-gespecialiseerde palliatieve zorg (intra- en extramuraal). In het oog springend is de bijdrage aan de ontwikkeling van PaTz, Palliatieve Thuiszorg.
  • FiniVita organiseert praktijkgericht en “ambachtelijk” multidisciplinair onderwijs (cursussen, open middagen, trainingen, stages), voor allen (professionals, vrijwilligers en publiek) die bij palliatieve zorg betrokken zijn.
  • FiniVita organiseert een cursus Teaching the teacher in palliatieve zorg voor hulpverleners met dagelijkse ervaring in palliatieve zorg, die ambachtelijk onderwijs willen (leren)geven, zo kan een netwerk ontstaan van docenten welke in de visie van Leerhuizen Palliatieve Zorg werken.
  • FiniVita streeft naar een samenwerkings-verband van gespecialiseerde palliatieve zorg-voorzieningen die samen willen werken aan ontwikkeling en verbetering van palliatieve zorg en/of aan onderwijs en onderzoek.
  • FiniVita werkt intensief samen met andere partners zoals NPZR&o, IKNL, ErasmusMC, Hogeschool Rotterdam ten aanzien van ontwikkeling, (stage)onderwijs en onderzoek.
Oosterhagen 239
3078 CL
ROTTERDAM
010-7535804
Selecteer een bestand aub.