Opleidingen details Arq Academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] (ID nummer: 358758)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten2424-6-2019 t/m 23-6-2020

BEPP omvat meer dan traumagerichte cognitieve gedragstherapie. In BEPP zijn de werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen op een logische manier samengebracht, zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, gebruikmaking van brieven schrijven en memorabilia, psychodynamische inzichten in de betekenisfase en een afscheidsritueel.

Psycho-educatie, imaginaire exposure, schrijfopdrachten en het cognitief herstructureren van de cognities rondom het trauma worden ook in traumagerichte cognitieve gedragstherapie, een van de andere evidence-based behandelingen voor PTSS, toegepast. Deze technieken zijn op eigen wijze in BEPP vormgegeven en in de loop van de tijd verfijnd om recht te doen aan de diverse emoties die naar voren komen in traumatherapie. Een voorbeeld daarvan is het focussen op momenten die bijzonder veel emotionele lading hebben (ook wel ‘hotspots’ genoemd) tijdens de imaginaire exposure, waardoor niet alleen angst maar ook emoties als machteloosheid, verdriet, schuld en schaamte in de behandeling aan de orde komen. Tevens worden recente inzichten uit neurobiologisch onderzoek in eenvoudige termen uitgelegd om cliënten te informeren wat er tijdens traumatherapie gebeurt in de hersenen.

In BEPP wordt daarnaast gebruik gemaakt van technieken die effectief zijn gebleken in de rouwtherapie, zoals het meenemen van memorabilia naar de zitting en het afscheidsritueel, en psychodynamische inzichten die nuttig zijn gebleken in de betekenisverlening na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Daarom is de naam Beknopte Eclectische Psychotherapie gekozen.

Tot voor kort was BEPP bekend als KEP, maar om beter bij de Engelse benaming (Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD) aan te sluiten is gekozen voor een aanpassing van de Nederlandse naam. Deze combinatie van evidence-based technieken blijkt goed en effectief toepasbaar te zijn bij zowel politieagenten als ambulante cliënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.

te behalen doelen

Na de 4 dagen BEPP opleiding dienen de volgende doelen te zijn behaald:

kennis over BEPP en het BEPP protocol is bekend en getoetst;

cursus BEPP is doorlopen met de volgende items;

video-opname van cliënt met PTSS waarin de cursist intervenieert met imaginaire exposure, met inbegrip van sensorische informatie en gericht op emoties en gevoel;

toetsing theorie;

verslag van een behandeling van een cliënt met PTSS waarin aan de orde komt: Hotspots van de traumatische gebeurtenis en de daaruit voortkomende disfunctionele opvatting De copingstijl van de cliënt voor omgaan met heftige emoties Het beeld dat de cliënt heeft van zichzelf, de ander en de wereld

 

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Opleiding
 
1140
Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)

Arq Academy verzorgt de opleiding tot psychotraumatherapeut voor BIG geregistreerde zorgprofessionals; trainingen voor professionals die in hun werk met mensen in contact komen die PTSS hebben of psychotrauma; workshops en lezingen voor geïnteresseerden in PTSS en psychotrauma in ruime zin. De kennis komt voort uit wetenschappelijk onderzoek (onder meer de ontwikkellijnen van Arq Psychotrauma Expert Groep) en de ervaringen en deskundigheid uit de Zorggroep (centrum 45, Equator en PDC). Naast een hoge kwaliteit op inhoud, zorgt Arq Academy voor een goede uitvoering door getrainde docenten en trainers.

Nienoord 13
1112 XE
Diemen
Instituut voor Psychotrauma/IVP T.a.v. Arq Academy Nienoord 13 1112 XE Diemen
1110 AE
diemen
020-6601970
Selecteer een bestand aub.