Opleidingen details ARQ Academy
Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] (ID nummer: 358758)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1824-6-2019 t/m 23-6-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

BEPP omvat meer dan traumagerichte cognitieve gedragstherapie. In BEPP zijn de werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen op een logische manier samengebracht, zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, gebruikmaking van brieven schrijven en memorabilia, psychodynamische inzichten in de betekenisfase en een afscheidsritueel.

Psycho-educatie, imaginaire exposure, schrijfopdrachten en het cognitief herstructureren van de cognities rondom het trauma worden ook in traumagerichte cognitieve gedragstherapie, een van de andere evidence-based behandelingen voor PTSS, toegepast. Deze technieken zijn op eigen wijze in BEPP vormgegeven en in de loop van de tijd verfijnd om recht te doen aan de diverse emoties die naar voren komen in traumatherapie. Een voorbeeld daarvan is het focussen op momenten die bijzonder veel emotionele lading hebben (ook wel ‘hotspots’ genoemd) tijdens de imaginaire exposure, waardoor niet alleen angst maar ook emoties als machteloosheid, verdriet, schuld en schaamte in de behandeling aan de orde komen. Tevens worden recente inzichten uit neurobiologisch onderzoek in eenvoudige termen uitgelegd om cliënten te informeren wat er tijdens traumatherapie gebeurt in de hersenen.

In BEPP wordt daarnaast gebruik gemaakt van technieken die effectief zijn gebleken in de rouwtherapie, zoals het meenemen van memorabilia naar de zitting en het afscheidsritueel, en psychodynamische inzichten die nuttig zijn gebleken in de betekenisverlening na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Daarom is de naam Beknopte Eclectische Psychotherapie gekozen.

Tot voor kort was BEPP bekend als KEP, maar om beter bij de Engelse benaming (Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD) aan te sluiten is gekozen voor een aanpassing van de Nederlandse naam. Deze combinatie van evidence-based technieken blijkt goed en effectief toepasbaar te zijn bij zowel politieagenten als ambulante cliënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.

te behalen doelen

Na de 4 dagen BEPP opleiding dienen de volgende doelen te zijn behaald:

kennis over BEPP en het BEPP protocol is bekend en getoetst;

cursus BEPP is doorlopen met de volgende items;

video-opname van cliënt met PTSS waarin de cursist intervenieert met imaginaire exposure, met inbegrip van sensorische informatie en gericht op emoties en gevoel;

toetsing theorie;

verslag van een behandeling van een cliënt met PTSS waarin aan de orde komt: Hotspots van de traumatische gebeurtenis en de daaruit voortkomende disfunctionele opvatting De copingstijl van de cliënt voor omgaan met heftige emoties Het beeld dat de cliënt heeft van zichzelf, de ander en de wereld

 

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
1 2 3
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
16
ja
1140
18
toetsing en evaluatie
CRKBO
BIG-geregistreerde hulpverleners, zoals GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en zij die daartoe in opleiding zijn. Deelnemers dienen actuele casuïstiek in te kunnen brengen.
Bestand  
BEPP_beschrijving opleiding_maart 2019.pdf22-3-2019 14:36122 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenARQ Academy open inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenARQ Academy open inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenARQ Academy open inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenARQ Academy open inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenArq Academy open inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenArq Academy open inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenArq Academy open inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)

ARQ Academy is het trainingsinstituut voor ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Binnen ARQ zijn verschillende organisaties te onderscheiden die Top Referente zorg bieden, zoals ARQ Centrum '45 en ARQ IVP, en wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van Preventie en Behandeling van psychotrauma en (complexe) posttraumatische stressstoornis (PTSS).

ARQ Academy brengt kennis uit zorg en wetenschappelijk onderzoek over psychotrauma samen en deelt deze: zowel met GGZ-collega's (in opleiding) als met andere professionals en vrijwilligers die meer willen weten over het werken met specifieke doelgroepen (vluchtelingen, asielzoekers, gezinnen en kinderen, politie, veteranen, etc.) en psychotrauma.

We verspreiden kennis met collega's van ARQ en met collega's en experts van andere instellingen. De meeste ARQ-docenten werken voor ARQ Centrum '45 en hebben zowel onderzoekservaring als ervaring als therapeut. Onze docenten worden jaarlijks opgeleid door het ARQ IVP.

 

Nienoord 13
1112 XE
Diemen
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum T.a.v. ARQ Academy Postbus 240 1110 AE Diemen
1110 AE
Diemen
020-6601970