Opleidingen details Reinier van Arkel, Leren

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Suïcidepreventie VSR 2019 (ID nummer: 358726)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten320-6-2019 t/m 19-12-2020

Inhoud
Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. [bw_more "Lees meer..." class="btn btn-default btn-sm"]
Het is aan de hulpverleners om het gesprek over suïcide te openen. Maar velen vinden dat moeilijk. ‘Hoe voer je zo’n gesprek? Waar gaat het over? Hoe moet het erna? Wat kan je bieden?’

Doelgroep
Artsen, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, vak therapeuten en begeleiders.
Reinier van Arkel stelt zich ten doel dat alle GGz professionals deze training volgen.

Resultaat van de opleiding
Expliciete aandacht voor suïcide en suïcidepreventie om een bijdrage televert aan kennis en vaardigheden en attitude om suïcidaal gedrag vroegtijdig te signaleren en adequate behandeling te bieden.
Na het volgen van de klassikale training:

hebben deelnemers geoefend met contact maken bij suïcidaal gedrag .
hebben deelnemers ervaring opgedaan met het interviewen volgens de CASE methode
weten deelnemer hoe zij de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn kunnen toepassen

Kennis: over het proces van en theorie rond suïcidaal gedrag.
Vaardigheden: gespreksvoering, systematische risico inschatting en behandeling.
Houding: attitude en bejegening bij suïcidaal gedrag.

Deelnemers ontvangen na het volgen van de e-learning modules en de klassikale aanvulling een certificaat.
Er is accreditatie voor deze cursus aangevraagd.

Werkwijze
Deelnemers volgen eerst de e-learning ‘Preventie voor suïcide’ en ronden de toets met succesvol resultaat af.
Vervolgens kunnen deelnemers bij het dagdeel klassikale training aansluiten.
Tijdens de klassikale training worden de volgende onderwerpen (op een interactieve manier) behandeld:

Epidemiologie
Stress-kwetsbaarheidsmodel en beschermende factoren
CASE model
Contact maken
Indicatiestelling
Behandel-/veiligheidsplan

Doelgroep
Artsen, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, vak therapeuten en begeleiders.
Reinier van Arkel stelt zich ten doel dat alle GGz professionals deze training volgen.

Docenten

Angela van Baalen
Jacqueline Pulles
Paul Timmers
Karin van Hoof
Kim van Vugt

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
 
Tijd13:00 - 17:00
LocatieVught (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieVught (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieVught (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieVught (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieVught (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieVught (NL) (Toon kaart)

Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychische aandoening en hun naasten. Wij bieden hoge kwaliteit van zorg - een combinatie van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies - door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goed opgeleide professionals. Wij bieden niet alleen hoge kwaliteit van tweedelijns specialistische zorg, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen.

Onder de Watertoren Watertorenlaan 11
5261LW
Vught
Postbus 10150
5260GB
Vught
(073) 658 60 84
Selecteer een bestand aub.