Opleidingen details Expertisecentrum Euthanasie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Nascholing "Euthanasie bij psychiatrie" (ID nummer: 358251)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3419-6-2019 t/m 18-6-2020

Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking te komen. De euthanasiewet zegt niets over de levensverwachting van de patiënt. Ook een euthanasieverzoek van een patiënt met een psychiatrische aandoening, die nog vele jaren zou kunnen leven, kan worden gehonoreerd. Centraal staat dat het verzoek vrijwillig en weloverwogen is en het lijden ondraaglijk en uitzichtloos. Als een terminaal zieke patiënt om euthanasie verzoekt, ligt het meestal voor de hand dat deze voorwaarden vervuld zijn, maar voor patiënten met een psychiatrische stoornis is dat in de praktijk niet zo objectief toetsbaar.

In hoeverre is een psychiatrische patiënt in staat om zijn eigen wil te formuleren? Hoe uitzichtloos is de toestand van een psychiatrische patiënt die lichamelijk in staat is om misschien nog tientallen jaren te leven? Wanneer overschrijdt psychisch lijden de grens van het verdraagbare? Hoeveel medicatie en therapieën moet een psychiatrische patiënt al geprobeerd hebben vooraleer kan besloten worden dat het lijden niet gelenigd kan worden? Is een euthanasieverzoek ongeldig als een patiënt verdere behandeling weigert? Wat zijn de beslismomenten in een euthanasietraject bij psychiatrie en hoe is dit wettelijk geregeld?

Na deze scholing is uw kennis over de wettelijke kaders bij psychiatrie up to date, maar hebt u ook uw eigen mening/ houding t.a.v. euthanasie bij psychiatrie kunnen nuanceren èn aanscherpen. De specifieke aandachtspunten bij euthanasie bij psychisch lijden worden besproken. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen bij psychiatrie aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren.

De primaire doelstelling is het voorzien van (huis)artsen van voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasieverzoeken bij psychiatrie aan te kunnen nemen, te beoordelen en waar relevant uit te kunnen voeren.

•       Kennis van euthanasie in het algemeen

•       Kennis van euthanasie bij psychiatrie

•      Aanpak van een euthanasieverzoek bij psychiatrie

•      Kennis van de Nederlandse wetgeving euthanasie bij psychiatrie

(Meerdaagse) Nascholing
100
De nascholing wordt aangeboden met financiële ondersteuning van de Stichting Levenseindekliniek. De stichting Levenseindekliniek kent geen winstoogmerk.
Tijd15:30 - 20:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 20:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 20:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Stichting bedoeld voor mensen met een weloverwogen en vrijwillige doodswens die hun verzoek niet gehonoreerd zien door eigen huisarts of specialist

Eisenhowerlaan 104
2517 KL
Den Haag
Postbus 13480
2501 EL
Den Haag
070-3524141
Selecteer een bestand aub.