Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding tot intercultureel hulpverlener (ID nummer: 358246)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten1021-10-2019 t/m 30-9-2020

De opleiding tot intercultureel hulpverlener is uniek in Nederland en wordt gedoceerd door een cultureel divers team van 12 hooggekwalificeerde docenten.

De behoefte aan praktisch bruikbare kennis met betrekking tot hulpverleningsinteracties met migranten is groot. Mensen met een migratie-achtergrond worden steeds vaker gezien binnen algemeen toegankelijke voorzieningen als bijvoorbeeld het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en het buurtwerk. Deze groepen mensen maken vanwege hun maatschappelijke kwetsbaarheid relatief vaak gebruik van uiteenlopende vormen van hulpverlening. Tegelijkertijd is het aantal hulpverleners met een niet-westerse achtergrond nog klein. En zelfs als een hulpverlener zelf een niet-westerse achtergrond heeft, dan wil dat nog niet zeggen dat deze ook in staat is op een adequate manier hulp te verlenen aan mensen uit een andere niet-westerse cultuur.

Hulpverleners die in staat zijn goede interculturele hulpverlening vorm en inhoud te geven, dragen daarmee bij aan een inclusieve samenleving, het welbevinden van burgers met een migratie-achtergrond en de verdere professionalisering van hun vak. De opleiding tot intercultureel hulpverlener streeft ernaar een relevante bijdrage daaraan te leveren door hbo-opgeleide hulpverleners de kennis, vaardigheden en attitudes te laten ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

Kennis

Na voltooiing van de opleiding weet de deelnemer:

 • Wat er volgens diverse theorieën onder het begrip ‘cultuur’ verstaan kan worden;
 • Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen westerse en niet-westerse culturen;
 • Wat kenmerkende karakteristieken zijn van bepaalde specifieke culturen die in Nederland veel gezien zijn;
 • Hoe cultuurverschillen invloed uitoefenen op de (organisatie van de) hulpverlening, de hulpverleningsrelatie, probleemexploratie en hulpverleningsgesprekken;
 • Hoe er cultuursensitief hulp verleend kan worden bij diverse veelvoorkomende problematieken, hulp- en ondersteuningsvragen.

Vaardigheden

Na voltooiing van de opleiding kan de deelnemer:

 • Een productieve werkrelatie aangaan met niet-westerse migranten en hun wijdere sociale netwerk;
 • De hulpvraag van niet-westerse migranten begrijpen en verklaren op basis van de combinatie van hun cultuur en persoonlijkheid;
 • Een adequaat intercultureel hulpverleningsgesprek voeren, gericht op:
  • Kennismaking;
  • Inwinnen van informatie en probleemexploratie;
  • Het overbrengen van informatie / psycho-educatie;
  • Het overbrengen van slecht nieuws;
  • Het realiseren van hulpverlenings- / behandeldoelen.
 • Het op een productieve manier met migranten bespreekbaar maken van:
  • (Vermoedens van) radicalisering;
  • (Vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • (Vermoedens van) eerwraak;
  • (Vermoedens van) psychiatrische problematiek;
  • (Vermoedens van) een (licht) verstandelijke beperking.
 • Het op een cultureel sensitieve manier inzetten van advisering, begeleiding en behandeling om mensen met een migratie-achtergrond te helpen hun problemen te reduceren.

Attitudes

 • Na voltooiing van de opleiding kan de deelnemer qua attitude:
 • Eigen opvattingen en meningen in de werkrelatie met migranten relativeren;
 • Een balans vinden in het meebewegen met de cultuur van migranten enerzijds en het normeren / begrenzen van gedrag anderzijds;
 • De balans tussen professionele nabijheid (werkrelatie) en professionele afstand (deskundigheid en status) in het werken met migranten vinden.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Register CliƫntondersteunersRegisterplein
Register GezinshuisoudersRegisterplein
1 2 3 4
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Opleiding
3499
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.