Opleidingen details Stichting Rivierduinen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wet Verplichte GGZ voor Regie-Behandelaren (ID nummer: 358164)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten427-5-2019 t/m 26-5-2020

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de wet Bopz. Een grote verandering als het gaat om verplichte zorg. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de zorgverleners en de instelling.

De scholing is gericht op kennisoverdracht over de wet, het uitvoeringsbesluit en nadere regelingen. De scholing biedt ruimte voor de verkenning van dilemma’s in de wet en vragen over de positie van de professional ten opzichte van diverse andere actoren zoals naasten van de patiënt, politie, burgemeester, officier van justitie en zorgaanbieder.  

In deze scholingsbijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld die bij de implementatie van de nieuwe wet Verplichte GGZ belangrijk zijn voor regiebehandelaren:

Wat houdt de nieuwe wet in?

 • Wat zijn de uitgangspunten en begrippen van de nieuwe wet?
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben de verschillende actoren vanaf 1 januari 2020? ( geneesheer-directeur, psychiater, zorgverantwoordelijke)
 • Hoe moeten deze actoren handelen conform de wet?
 • Hoe ziet het proces er in welke stroomschema’s uit en hoe kan ik die gebruiken?

Na afloop van de scholing:

 • Weet je wie een aanvraag voor het voorbereiden van een zorgmachtiging mogen indienenvolgens de WvGGZ bij de geneesheer-directeur.
 • Weet je wie een crisismaatregel mag aanvragen bij de burgemeester
 • Weet je hoe deze procedures lopen
 • Weet je wat een zorgmachtiging, een crisismaatregel en een zelfbindingsverklaring zijn.
 • Weet je wat een plan van aanpak, een zorgkaart en een zorgplan zijn.
 • Weet je welke vormen van verplichte zorg er zijn en op welke wijze verplichte zorg kan en mag worden uitgevoerd.
 • Weet je welke verantwoordelijkheden bij een eigen functie liggen wanneer een cliënt in aanraking komt met de WVGGZ.

Daarnaast is er ruimte om vragen voor te leggen aan de topdocent uit de juridische en medische praktijk.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
 
0
Tijd12:30 - 17:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 17:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 17:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Wij zijn een grote GGz instelling die zelf middels de afdeling Leer- en Ontwikkeling veel trainingen die in aanmerking komen voor accreditatie organiseert.

Sandifortdreef 17
2333 ZZ
Leiden
Postbus 405
2300AK
Leiden
071-8907760
Selecteer een bestand aub.