Opleidingen details Smitt Training & Advies

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Competentiegericht werken (ID nummer: 357893)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners2214-3-2019 t/m 13-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen2214-3-2019 t/m 13-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen2214-3-2019 t/m 13-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO2214-3-2019 t/m 13-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk2214-3-2019 t/m 13-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen2214-3-2019 t/m 13-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker2214-3-2019 t/m 13-3-2022

"Competentiegericht werken"

 

"Competentiegericht werken" is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, de professional, die cliënten begeleidt. De methodiek helpt de medewerker een visie te vormen op de ontwikkeling van de cliënt. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de medewerker de cliënt benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de medewerker zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van de cliënt kan aansluiten. 

De cliënt wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleid. Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënt en de krachten en mogelijkheden die de cliënt in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag van de cliënt, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag.

De Training:

Op dag 1 worden de basishouding en uitgangspunten van “Competentiegericht werken” met de deelnemers besproken en geoefend en wordt het Competentie analyse schema geïntroduceerd. Hierbij wordt geoefend met eigen casuïstiek. 

Aan het eind van de dag 1 ontvangen de deelnemers een onderzoeksopdracht m.b.t. Competentiegerichte groepsregels. Deze opdracht voeren de deelnemers uit in groepjes van 3 personen en presenteren de resultaten op dag 2. 

Op dag 2 wordt er gewerkt met activerende gesprekstechnieken om het gesprek aan te gaan met ouders en kinderen.  Ook oefenen de deelnemers om doelen en plannen te stellen die aansluiten bij ouders en kinderen. 

Op dag 3 worden er communicatievaardigheden geoefend om op een competentiegerichte manier in gesprek te gaan met ouders en kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van simulatie oefeningen met behulp van een trainingsacteur.

 

Doel scholing:

Deelnemers kunnen op een Competentiegerichte wijze in gesprek gaan met ouders en kinderen. 

Hierbij kunnen zij doelen en plannen maken die aansluiten bij wensen en mogelijkheden van  ouders en kinderen en voortvloeien uit de ontwikkelingstaken zoals die voor kinderen zijn vastgesteld. 

De deelnemers maken hierbij gebruik van het "Competentieanalyse schema".

 

Te behalen doelen

Dag 1:

De deelnemer heeft zicht op eigen sterke punten vanuit zijn eigen werk en      levenservaring;

De deelnemer maakt gebruik van een competentiegerichte basishouding/attitude;

De deelnemer heeft kennis en maakt gebruik van de ontwikkelingstaken en leefgebieden van de cliënt;

De deelnemer heeft actieve kennis van de competentiebalans;

De deelnemer is in staat om een competentieanalyse van een cliënt te maken samen met de cliënt;

De deelnemer kan gedrag zowel observeren en interpreteren en is zich bewust van de verschillen;

 

Dag 2:

De deelnemer heeft kennis van de basale gesprekstechnieken;

De deelnemer kan in gesprek met de cliënt problemen en of lasten omzetten in wensen van de cliënt;

De deelnemer heeft de beschikking over verschillende activerende hulpmiddelen;

De deelnemer weet hoe hij de doelen samen met de cliënt kan formuleren in concrete (SMART) termen;

De deelnemer kan doelen omzetten in kleinere actiepunten;

De deelnemer kan gedrag van de cliënt analyseren aan de hand van drie hoofdvragen (SRC).

De deelnemer kan de groepsregels op Competentiegerichte wijze formuleren en bespreken;

 

Dag 3:        

De deelnemer maakt gebruik van de dagelijkse routine van de cliënt ten behoeve van observatie;

De deelnemer is in staat op adequate wijze contact te maken en af te stemmen met de cliënt;

De deelnemer kan compliment geven waardoor gewenst gedrag van de cliënt versterkt wordt;

De deelnemer kan duidelijke instructie of suggestie geven aan de cliënt met een ‘waarom’ ;

De deelnemer kan een sturende instructie geven;

De deelnemer kan een sturende instructie geven naar aanleiding van ongewenst gedrag van de cliënt;

De deelnemer kan de cliënt op adequate wijze waarschuwen;

De deelnemer weet op een effectieve manier sancties toe te passen/consequenties uit te voeren;

De deelnemer weet in welke situatie hij of zij een bepaalde vaardigheid kan inzetten;

De deelnemer oefent samen met de cliënt vaardigheden in kader van de doelen van de cliënt; 

Ja
 Aandachtsfunctionarissen
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
Tijd09:00 - 16:30
LocatieWommels (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieWommels (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieWommels (NL) (Toon kaart)

Trainingen:

  • Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling / Huiselijk Geweld

  • Werken met de Meldcode Kindermishandeling / Huiselijk geweld

  • Samen Veilig.....  stap voor stap

  • Competentiegericht werken 

  • Oplossingsgericht werken

  • Delta training voor Jeugdbeschermers

 

Werkzaam voor de (jeugd)zorg, (jeugd)hulpverlening, LVB.

Muurhuizen 181 A
3811 EG
Amersfoort
06-44950545
Selecteer een bestand aub.