Opleidingen details Adriaan Sprey Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Tiendaagse Vervolgcursus Persoonlijkheidsstoornissen algemeen en in relatie tot impulscontrolestoornissen, complex trauma en stemmingsstoornissen (ID nummer: 357718)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5014-2-2020 t/m 13-8-2021

Deze 50-uurs vervolgcursus cognitieve gedragstherapie persoonlijkheidsstoornissen bestaat uit een algemeen en een specifiek deel.

Algemeen deel: diagnostiek, DSM-5, Holistische Theorie, functieanalyse en betekenisanalyse van de specifieke  persoonlijkheidsstoornis en van de therapeutische relatie, zelfanalyse van de valkuilen, cognitief-gedragstherapeutische technieken, therapieplan leren opstellen en uitvoeren en het gedragstherapeutisch proces.

Specifiek deel toegespitst op: diagnostiek, analyse, behandelstrategie en technieken en  therapeutische relatie bij persoonlijkheidsstoornissen
1 met comorbide impulscontrolestoornissen, agressie, 
2 met comorbide complex trauma en 
3 met comorbide (recidiverende en therapieresistente) depressie en suïcidaliteit.

Doel is bovenstaande te leren toepassen bij de moeilijkste patiënt(en) van de cursisten. Vanzelfsprekend is gelijktijdige supervisie aanvullend en verrijkend.

Aantal deelnemers: maximaal 14.

Erkenning: weer aangevraagd bij de VGCt voor 50 contacturen en 150 werkuren.

Beoordelingscriteria: het maken van vier eindwerkstukken (algemeen, impulscontrolestoornissen, complex trauma en depressieve stoornissen) die tenminste voldoende beoordeeld worden; minimaal 90 % aanwezigheid (9 van de 10 dagen).

Docenten: Adriaan Sprey (hoofddocent), Maarten Lange, Martijn Stöfsel en ....

Vereiste vooropleiding: basiscursus van de VGCt.

Cursusdata: 
Voorjaar 2020: vrijdagen, 14 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 8, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni 2020
Najaar 2020: vrijdagen, 1 en 25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2020, 8 en 22 januari, 5 februari 2021.
Tijd: van 10.00 tot 16.15 uur.

Locatie: Utrecht-centrum.

Prijs: € 1895,-, inclusief lunch. € 300,- korting wanneer de werkgever geen enkele financiële bijdrage levert.

Literatuur: een literatuurdrager wordt uitgereikt. Men dient zelf te beschikken over:
Sprey, A. (2015) Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen - Diagnostiek, DSM-5, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Springer Media. ISBN 9789036805698
Bernard, J. & D. van Waegeningh (2012), 2e geheel herziene druk. Over de rooie, Amsterdam: Boom. ISBN 9789461056917
Stöfsel, M. & T. Mooren (2010) Complex trauma. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 9031385522

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
 ja
€ 1895,-
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Aspirant-lid VGCt, met succes hebben gevolgd van een basis/verdiepingscursus cognitieve gedragstherapie van 100 uur en individuele supervisie volgen tijdens vervolgcursus.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLocatie: Utrecht-centrum

Tijd10:00 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLocatie: Utrecht-centrum

De Praktijk voor opleiding, therapie en onderzoek biedt post-academische opleidingen, leertherapie en onderzoek ten behoeve van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, artsen en cognitief gedragstherapeuten.
Opleidingen: het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van VGCt-, FGzPt- en NIP-erkende postacademische vervolg- en nascholingscursussen, leertherapie en supervisie op het gebied van psychodiagnostiek en psychotherapie.
Onderzoek: de Praktijk heeft als doel toegepast psychologisch en wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op het gebied van de psychodiagnostiek en de psychotherapie en daarover te publiceren.
 

Burgemeester Prinslaan 49
6711 KC
Ede
Burgemeester Prinslaan 49
6711 KC
Ede
+31-(0)6-17138668
Selecteer een bestand aub.