Opleidingen details Filosofie & Diversiteit

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Diversiteit en sensitiviteit (ID nummer: 357628)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners1524-5-2019 t/m 23-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners1524-5-2019 t/m 23-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen1524-5-2019 t/m 23-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen1524-5-2019 t/m 23-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO1524-5-2019 t/m 23-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk1524-5-2019 t/m 23-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen1524-5-2019 t/m 23-5-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker1524-5-2019 t/m 23-5-2022

De Leergang Diversiteit en Sensitiviteit is een basiscursus bestaande uit drie dagdelen waarin een duidelijke visie op de omgangsvormen in een superdiverse samenleving van een gedegen basis wordt voorzien. Voor de toepassing van deze visie wordt gewerkt met casussen uit de eigen praktijk. De leergang is sinds 2014 ontwikkeld en verzorgd door Baukje Prins (Filosofie & Diversiteit)  in samenwerking met Jan Booij (Jan Booij Advies). In de leergang sluiten de theoretische inzichten van Prins (als filosoof gespecialiseerd in vraagstukken rond etnische en religieuze diversiteit, en tot november 2017 werkzaam als lector Burgerschap en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool) naadloos aan bij de praktische ervaringen van Booij (voormalig directeur van verpleegtehuis De Schildershoek en adviseur voor talloze organisaties op het gebied van zorg en welzijn). 

De leergang is in de eerste plaats bedoeld voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij een van de 50 bij Divers Den Haag aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en instellingen, maar staat ook open voor medewerkers van andere organisaties, in en buiten Den Haag. Deelnemers ervaren de leergang als zowel informatief en inspirerend, als van nut voor hun dagelijkse praktijk. De ervaring van de afgelopen jaren heeft ook geleerd dat de menging van mensen die op diverse posities hun eigen verantwoordelijkheid dragen – van de begeleider of verzorgende aan ‘de voorkant’ tot de bestuurder of manager aan ‘de achterkant’ van een organisatie - door deelnemers als een groot voordeel wordt ervaren.   

Leerdoelen:   

Kennis en visie. In deze leergang maken de deelnemers kennis met de mensbeelden en sociale theorieën die ten grondslag liggen aan een visie op de omgang met diversiteit vanuit de notie van 'superdiversiteit' en de idee dat het vaak relevant is om verder te kijken dan naar verschillen in cultuur. Deelnemers gaan na hoe deze mensbeelden en visie zich verhouden tot hun eigen denkbeelden, en ze verdiepen zich in de overeenkomsten en verschillen tussen de visie van Divers Den Haag en de missie en visie van hun eigen organisatie.

Houding en bewustwording. Mede gevoed door deze kennis en reflectie worden de deelnemers zich meer bewust van hun eigen visie op de superdiverse stad, en van hun maatschappelijke en professionele positie, als burger, en als medewerker van hun organisatie.

Vaardigheden. De deelnemers vergroten hun vaardigheid in de omgang met aan superdiversiteit gerelateerde dilemma’s en vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van sociale hulpverlening en maatschappelijke begeleiding, en zijn in staat om hun oplossingen te onderbouwen vanuit een doordachte eigen visie op de superdiverse stad.  

Netwerken en samenwerken. De leergang geeft deelnemers de mogelijkheid om medewerkers van andere organisaties te leren kennen, om elkaars kennis, ervaringen en deskundigheid op het gebied van diversiteit te delen en op zoek te gaan naar mogelijkheden om ook in de toekomst met elkaar op te trekken en samen te werken.

Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgOuderenzorg
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Tijd9:00 - 14:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 14:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 14:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 14:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 14:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 14:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

freelance filosoof, docent/trainer, onderzoeker gespecialiseerd in vraagstukken van diversiteit
Zoutkeetsgracht 6K
1013 LC
Amsterdam
zoutkeetsgracht 6K
1013 LC
Amsterdam
0615005213
Selecteer een bestand aub.