Opleidingen details Parnassia Groep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling 2019 (ID nummer: 357616)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten1019-9-2019 t/m 18-9-2020

Doel van de cursus is om de uniforme werkwijze met betrekking tot de screening, diagnostiek en behandeling van ADHD binnen Brijder te ondersteunen en bevorderen. Binnen Brijder wordt gewerkt met het “protocol ADHD bij verslaving” van het Trimbos (2005). De cursus bestaat uit theoretische uitleg en het bespreken van (zowel door docent als deelnemers meegebrachte) casuïstiek. De cursus is tot stand gekomen na overleg en training door het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen van PsyQ, waarbij met toestemming gebruik gemaakt is van de materialen en de werkwijze bij de basiscursus diagnostiek en behandeling van ADHD, van het Kenniscentrum. De cursus is bedoeld voor artsen van Brijder en voor psychologen die als taak hebben de ADHD-diagnostiek op hun afdeling te verrichten bij Brijder. Bij deze cursus zullen deze twee doelgroepen gezamenlijk de delen van de cursus volgen waar het gaat om informatie en algemene kennis voor beiden. Daarnaast zullen ze opgesplitst worden in twee groepen wanneer het gaat om  uitvoering op vaardigheidsniveau gescheiden (bij dagdeel 3 bij de casuïstiek, 1 groepje gaat casuïstiek behandelen op het gebied van diagnose, dit zullen naar inschatting veelal de psychologen zijn, het andere groepje gaat aan de slag met casuïstiek op het gebied van behandeling/medicatie, naar inschatting de artsen). De deelnemers krijgen zelf de keuze, dit wordt uitgelegd aan het einde van dag 1.
De cursus biedt een theoretische basis  voor diagnostiek en (vooral medische) behandeling. Hoewel de psychologen niet zelf behandelen is hun aanwezigheid bij het behandelstuk wel gewenst. Voor de psychosociale behandeling, doorgaans met ADHD-coaching aangeduid, bestaan meerdere vormen en scholingstrajecten, hier zal in deze cursus slechts kort aandacht worden besteed en zal worden verwezen naar andere informatiebronnen en geschikte scholing.


Zie voor verdere toelichting het bijgevoegde programma
 

Een samenvatting van de leerdoelen:

Hoofddoelen van de cursus: na de cursus is de deelnemers in staat om:

op de juiste manier de ADHD-screening en -diagnostiek uit te voeren bij Brijdercliënten;

een ADHD-behandelplan (herstelpad) voor de cliënt op te stellen en uit te voeren zoals beschreven in het ADHD-protocol;


Subdoelen:

Na de cursus heeft de deelnemers kennis van:

de symptomen van ADHD en de ADHD-criteria uit de DSM-V en kan deze opnoemen;

de biologische factoren en genetisch aspecten van ADHD;

de gangbare methoden van de ADHD-diagnostiek;

valkuilen (dilemma’s) en grenzen bij het stellen van ADHD-diagnose;

psychiatrische comorbiditeit bij ADHD en overlappende symptomen;

prevalentie van ADHD (volwassen, kinderen, mannen/vrouwen);

medische en psychosociale behandelmogelijkheden bij ADHD;

verschillende medicatiemogelijkheden bij ADHD en de contra-indicaties;

geïntegreerde behandeling bij ADHD en verslaving

alternatieve behandelingen bij ADHD

 

En na de cursus is de deelnemer in staat om:

aan te geven wat de bijdrage van ADHD-diagnostiek en behandeling in de totale behandeling van een verslaafde cliënt kan zijn;

signalen bij cliënten te herkennen die aanwijzing geven voor screening op ADHD;

de ADHD-diagnose en behandeling op een begrijpelijke, niet-bedreigende manier bij de cliënt te introduceren en daarin  ook de visie van cliënt nadrukkelijk meenemen (herstelpaden)

de ADHD-screening en –diagnose op betrouwbare en gestandaardiseerde wijze af te nemen met gebruikmaking van het protocol en de DIVA;

de resultaten te berekenen en te interpreteren;

de resultaten op begrijpelijke wijze mondeling aan de cliënt terug te rapporteren

de resultaten op de juiste wijze schriftelijk te rapporteren

aan de hand van de resultaten en de bespreking ervan met de cliënt een vervolgactie in te zetten (behandelplan opzetten en uit voeren) en de voor- en nadelen van de behandeling aan te cliënt uit te leggen;

(artsen) de juiste medicatie in te stellen, uit te voeren en waar nodig aan te passen, daarbij rekeninghoudend met de daarbij behorende aandachtspunten

samen te werken met de andere disciplines op het gebied van ADHD, zowel intern als extern.

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
0
Tijd9:00 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Stichting Parnassia Groep

Parnassia Academie Kiwistraat 43
2552 DH
Den Haag
088-3577582
Selecteer een bestand aub.