Opleidingen details Netwerk Acute Zorg Zwolle

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) (ID nummer: 357433)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2428-5-2019 t/m 27-5-2020

Volgens de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen dient ieder ziekenhuis voorbereid te zijn op de opvang van slachtoffers van een ramp of zwaar ongeval. Om de slachtofferstroom van de ramp te kunnen verwerken moeten extra maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zijn beschreven in het Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP).

Programma:

Op basis van bovenstaande onderkennen ziekenhuizen dat de IC één van de sleutelafdelingen is in de opvang en behandeling van slachtoffers.

Focus van het totale programma

Vergroten van het inzicht in het functioneren van de IC in een opgeschaalde situatie waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de sleutelfunctionarissen van deze afdeling.

Doelgroep

Functionarissen (medisch en verpleegkundig) van de IC, die vanuit hun dagelijkse functie een coördinerende en aansturende rol hebben in de opvang en behandeling van slachtoffers in opgeschaalde situaties.

Programmadoelen:

  • Na deze training zijn de deelnemers in staat om volgens de vastgestelde procedure de melding van een ramp af te handelen.
  • De deelnemers kunnen benoemen wat de specifieke aandachtspunten kunnen zijn voor de IC op basis van de informatie uit de melding van een ramp.
  • Na deze training zijn de deelnemers in staat om volgens de vastgestelde procedure de IC voor te bereiden op de komst en opvang van slachtoffers.
  • De deelnemers zijn in staat om aan de hand van de CSCATTT-methode de voortgang en het verloop van de opvang en behandeling van slachtoffers binnen de eigen afdeling te managen en monitoren.
  • De deelnemers laten zien dat de besluitvorming op systematische wijze volgens BOB-methodiek plaatsvindt.(beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming)

Programmaopbouw

A.d.h.v. een casus worden gekeken hoe de opvang en behandeling van slachtoffers op de IC is georganiseerd. Hier wordt ETS voor gebruikt.

Concretiseren van de programmadoelen

Training:

a.d.h.v. een casus / scenario wordt gekeken hoe de IC functioneert in opgeschaalde situatie. Hiervoor zal ETS gebruikt worden. De deelnemers zullen hierbij opdrachten krijgen van de docent en een responsecel.  

 Het “tegenspel” zal worden bepaald door:

1.         Afdelingsplan

Het afdelingsplan beschrijft de interne organisatie ten tijde van een ramp. De input vanuit de responsecel zal zich dan ook richten op de taken- en verantwoordelijkheden van de verschillende sleutelfunctionarissen zoals in het afdelingsplan is beschreven.

2.         Scenario

Ten behoeve van de training zal een rampscenario worden vastgesteld. Net als bij een echte ramp betekent dit dat de IC de training zal beginnen met beperkte informatie. Vervolgens zal de input vanuit de docent / responsecel maar ook de instroom van slachtoffers (middels ETS) bepalen hoe de zaken zich verder ontwikkelen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Intensive CareVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
Workshop
365
Tijd08:00 - 12:00
LocatieAlmelo (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenworkshop IC in opgeschaalde situatie ICOS

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAlmelo (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenworkshop IC in opgeschaalde situatie ICOS

Tijd08:00 - 12:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenworkshop IC in opgeschaalde situatie ICOS

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenworkshop IC in opgeschaalde situatie ICOS

Tijd08:30 - 12:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenworkshop IC in opgeschaalde situatie ICOS

Tijd08:30 - 12:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenworkshop IC in opgeschaalde situatie ICOS

Tijd08:30 - 12:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenworkshop IC in opgeschaalde situatie ICOS

Tijd08:30 - 12:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenworkshop IC in opgeschaalde situatie ICOS

Tijd08:30 - 12:30
LocatieWinterswijk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenworkshop IC in opgeschaalde situatie ICOS

Netwerk Acute Zorg Zwolle heeft als missie er voor te zorgen dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats binnen de acute zorgketen terecht komt voor diagnose en behandeling. Dit wordt bereikt door optimale onderlinge afstemming met alle aanbieders acute zorg en levert een regionaal dekkend systeem van 7 x 24 uur acute zorg op, in zowel de reguliere als de opgeschaalde situatie.
Netwerk Acute Zorg Zwolle coördineert en regisseert de regionale afstemming acute zorg in het belang van de patiënt.

Het is onze visie dat deze missie te realiseren is door middel van:
Het initiëren, faciliteren en onderhouden van samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
Het initiëren, faciliteren en onderhouden van communicatienetwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
Het bepleiten van het belang van optimale acute zorg bij het openbaar bestuur en zijn vertegenwoordigers;
Het aanbieden van diensten en kennis die de kwaliteit van de acute zorg verhogen;
Het initiëren, faciliteren en onderhouden van projecten die de kwaliteit van de acute zorg verhogen.

Vanuit de kenniscentrumfunctie worden structureel regionale opleidingen, trainingen en oefeningen opgezet.
Daarnaast is voor de scholing van de opgeschaalde situatie een opleidingsinstituut ingericht door het Netwerk Acute Zorg.

 

Dr. van Heesweg 2
8025 AB
Zwolle
Postbus 10400
8000GK
Zwolle
038 4245270
Selecteer een bestand aub.