Opleidingen details Psychodidact

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (ID nummer: 357428)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners6019-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners6019-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen6019-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen6019-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO6019-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk6019-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars6019-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden6019-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen6019-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker6019-3-2019 t/m 18-3-2022

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT Trainers: Miranda Salmans en Pascal van der Steen

Aantal dagen: 5

Aantal contacturen: 30

Locatie: Psychodidact Waalwijk – kijk voor meest recente data op de site

Locatie: Incompany - data op afspraak

Leerdoel:

Na afronding van deze module weet de zorgprofessional wat ACT is, hoe het werkt en hoe hij/zij deze therapievorm kan toepassen. De unieke kenmerken van deze derde generatie gedragstherapie bieden de mogelijkheid om cliënten vanuit verschillende invalshoeken nieuwe perspectieven aan te reiken en vooral ook te verleiden tot gedragsverandering. De zorgprofessional herkent vanuit theorie en persoonlijke ervaring de verschillende zuilen en heeft een uitgebreide range aan technieken die allemaal bouwen aan het fundament: psychologische flexibiliteit. Met andere woorden: de zorgprofessional begeleidt de cliënt in het proces ‘beter om te leren gaan met de grillen die het leven voor hem in petto heeft’.

Inhoud:

  • Wat is ACT, waar kent het zijn ontstaansgeschiedenis en hoe verhoudt het zich tot andere stromingen.
  • Controle: Welke vermijdings-, afleidings- en verdovingsstrategieën hanteer je en welke strenge regels ken je?
  • Acceptatie: Het actief toelaten van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
  • Mindfulness: In contact komen met wat er in het hier en nu is.
  • Defusie: Vanuit een ander perspectief naar je gedachten kijken, waardoor je er gemakkelijker van loskomt.
  • Zelf als context: Een flexibelere relatie met jezelf creëren.
  • Waarden: Onderzoeken waar het je écht om gaat, wat vind jij belangrijk?
  • Toegewijde Actie: Dingen doen met je waarden als basis.
  • Integratie en evaluatie: Alle zuilen flexibel met elkaar verbinden.

Vorm:

‘Practice what you preach’ staat bij ACT centraal. Dat betekent dat alle tools ook door de zorgprofessional ervaren worden. Door de kracht van de oefeningen aan den lijve te ondervinden, gaat de methodiek leven en wordt het steeds meer ‘A Way of life’. Om dit ontwikkelingsproces alle ruimte te geven is er voor gekozen om twee weken ruimte te laten tussen iedere trainingsdag. De trainingsdagen worden ingevuld met het delen van ervaringen, filmpjes, theorie en oefeningen. De laagdrempelige benadering van ACT toont aan dat humor en speelsheid heel goed samen kunnen gaan in een gedegen evidence-based therapie.

Meer informatie:

http://www.psychodidact.nl/studies/acceptance-and-commitment-therapy/

Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Mantelzorgmakelaars
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenArbo
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Thema'sThema'sSexespecifiek
Thema'sThema'sVrije vestiging
Thema'sThema'sZingeving
Tijd10:00 - 16:30
LocatieWaalwijk (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieWaalwijk (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieWaalwijk (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieWaalwijk (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieWaalwijk (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieWaalwijk (NL) (Toon kaart)

Opleidingen in Communicatie en Psychologie.

Wilhelminastraat 79
5141 HJ
Waalwijk
Postbus 601
5140 AP
Waalwijk
0416-343206
Selecteer een bestand aub.