Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 357356)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid1,58-5-2019 t/m 7-5-2020

Mensen met een verstandelijke beperking hebben extra zorg nodig wanneer ze te maken krijgen met het naderende levenseinde en rouw. Door hun beperking kunnen zij zich niet altijd goed uiten en is het lastig om te begrijpen wat de dood betekent. 

Hoe maakt u het levenseinde bespreekbaar? Welke rol speelt u bij het nemen van beslissingen rondom het levenseinde? En hoe ondersteunt u uw cliënt bij het afscheid nemen van een dierbare of bewoner? 

Het congres start met een plenaire lezing over 'het levenseinde bespreekbaar maken'. Daarna volgen deelnemers twee verdiepingssessies naar keuze: 

Pijn in de palliatieve fase

Omgaan met ethische dilemma's

Afscheid en rouw in de praktijk

Rouwkubus

 

Leerdoelen (afhankelijk van welke 2 workshops worden gekozen):  

- Deelnemers weten na afloop van het congres hoe ze pijn kunnen signaleren bij mensen met een verstandelijke beperking. 

- Deelnemers weten hoe ze om moeten gaan met ethische dilemma's. 

- Deelnemers weten hoe rouw zich uit bij mensen met een verstandelijke beperking en weten welke rituelen er zijn om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij afscheid nemen. 

- Deelnemers weten hoe ze het gesprek moeten aangaan over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. 

- Deelnemers weten hoe ze mensen met een verstandelijke beperking kunnen ondersteunen bij het verwerken van verlies

- Deelnemers weten welke creatieve materialen voor rouwverwerking er zijn en hoe deze kunnen worden ingezet

- Deelnemers weten hoe zij het gesprek met cliënten moeten aangaan over rouw en levenseinde.

 

Marijke Tonino, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en consulent palliatieve zorg expertisecentrum Advisium 's Heeren Loo Monica de Visser, senior jurist Bestuursondersteuning 's Heeren Loo en eigenaar Juridisch Adviesbureau Smaragd, gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en ethiek Annemieke Kappert, geestelijk verzorger, ethicus en ritueelbegeleider Amerpoort Babette Pas, verliescounselor en trainer bij Amerpoort
5
Tijd09:30 - 16:15
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.