Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hoofdpijn bij kinderen (ID nummer: 357172)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie16 

Omschrijving:
Hoofdpijn bij kinderen is een veel voorkomende klacht. Kinderen met hoofdpijn zijn vaak beperkt in hun activiteiten en in hun sociale context. Tevens is er bij hoofdpijn vaak sprake van meer schoolverzuim en verminderde schoolprestaties; in welke mate is echter tot nog toe niet bekend.
Het kind met hoofdpijn en zijn ouders/verzorgers zijn gebaat bij een eenduidig advies over het te lopen traject en de daarbij behorende therapiekeuzes. Binnenkomst bij een fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, kinderoefentherapeut, manueel therapeut, orofaciaal fysiotherapeut of psychosomatisch fysiotherapeut zou hierbij niet mogen uitmaken.

Het doel van deze cursus is het goed in kaart brengen van hoofdpijnklachten bij kinderen en de invloed daarvan op stoornis-, activiteiten- en participatieniveau; met aandacht voor somatiek, cognities, emoties, gedrag en de sociale context. Diagnostiek en interventies bij kinderen met hoofdpijnklachten zullen interactief worden aangeboden in deze 2-daagse cursus aan de hand van de meest recente literatuur.

Hoofddoel:
Na deze cursus kunnen de deelnemers het begeleidingstraject rond een kind met hoofdpijn organiseren.

Subdoelen:
- analyseren wat uitlokkende, in stand houdende en helpende factoren zijn m.b.t. hoofdpijn bij kinderen;

- rode vlaggen bij kinderen met hoofdpijn herkennen en interpreteren;

- de meest gebruikelijke technieken op het musculoskeletale vlak m.b.t. hoofdpijn bij kinderen uitvoeren;

- een (multidisciplinair) behandelplan samenstellen;

- lifestyle-adviezen voor kinderen met spanningshoofdpijn formuleren en deze onderbouwen

Hoofdniveau
Kinderfysiotherapie
Tijd9:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.