Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leergang ervaringsdeskundigheid (ID nummer: 356829)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd755-2-2020 t/m 4-2-2021

De ervaringsdeskundige wordt regelmatig ingeschakeld in de praktijk van begeleiding, onderwijs, GGz, verslavingszorg, de algemene gezondheidszorg, en op vele andere terreinen. Een ervaringsdeskundige is iemand met uitgebreide ervaringskennis in het proces van zich hernemen bij ingrijpende levensgebeurtenissen. Het gaat om unieke expertise hoe om te gaan met life events, psychische crises en existentiële vragen en deze bekwaamheid in te zetten voor anderen. Zo denken we bijvoorbeeld zeker ook aan mensen met migratie ervaring.

Met deze leergang beogen wij dat professionals degenen die zij begeleiden meer faciliteren in het benutten van hun eigen ervaringskennis en eigen kracht. In het vakgebied van begeleiding en geestelijke gezondheidszorg is het gebruiken van ervaringsdeskundigheid een belangrijke vernieuwing en verrijking gebleken. Ervaringskennis is al eerder ingezet in verschillende sectoren maar toen ging het vooral om ‘ervaringen’ en nog niet om geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid. Aan ervaringsdeskundigheid en de inzet van ervaringsdeskundigen wordt ook steeds meer aandacht besteed in de curricula van het beroepsonderwijs.

Deze leergang is ontwikkeld door Marjo Boer en Christine van Duin op basis van hun jarenlange ervaring als docent supervisiekunde en docent ervaringsdeskundigheid in de GGZ en verslavingszorg. In beide opleidingen is ervaring als bron van kennis een belangrijke ingang tot leren.
Het model waarlangs zij werken noemen zij de Eyeopener.
 

Het is een opleidingstraject waarin je onderzoek doet naar je eigen ervaringen met belangrijke en ingrijpende levensgebeurtenissen en existentiële thema’s. Ervaringen die je identiteit en zelfbeeld hebben gekleurd en beïnvloed.
In een leergroep onderzoek, verdiep en ontwikkel je eigen ervaringskennis met als doel deze professioneel te kunnen benutten. Belangrijk is het om deze ervaringskennis te verbinden met je professionele kennis en deze vakkundig in te zetten in je werk. De focus is daarbij gericht op het van binnenuit leren.
De intentie is een vrije ruimte te faciliteren voor zelfonderzoek en dit tevens voor anderen mogelijk te maken. Ervaringsleren is behulpzaam om eventueel gestolde ervaringen weer in beweging te brengen en als bron van kracht in de eigen professionaliteit te ervaren.
 

Doel
Met deze leergang streven we naar de volgende beroepscompetenties:
- Kan zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen faciliteren en ondersteunen, met oog voor dat wat empowerend is en benut kan worden als ervaringskennis. Is daarbij relationeel sensitief, communiceert transparant en kan afstemmen en variëren in het omgaan met zelfonthulling met behoud van grenzen, autonomie en eigen regie.
- Kan op eigen wijze betrouwbare processen faciliteren en expertise mogelijk maken van professionals met ervaringsdeskundigheid.
- Levert in de beroepspraktijk en in het kennisdomein van ervaringsdeskundigheid een bijdrage aan het inbrengen van thema’s, werkwijzen en werkvormen die het taboe overstijgen van het hebben van psychische problemen van professionals zelf.
- Ontwikkelt in de eigen werkomgeving, in samenwerking met betrokken anderen een cultuur met een vrije ruimte waar participatie voor betrokkenen gewaarborgd is. Beoogd wordt een ruimte waarin zelfhulp, zelfregie en keuzes maken onderzocht kan worden.

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
RegisterpleinRegisterplein
Let op! eerder geaccrediteerd in 2019.
Als professional (op hbo- of universitair niveau) werk je in de zorg, het onderwijs of begeleiding in bredere zin. Je hebt levens- en beroepservaring en wilt dit toepasbaar maken in je werk. In deze leergang doe je onderzoek naar je eigen ervaringen met ingrijpende levensgebeurtenissen met als doel ze in te zetten als ervaringsdeskundigheid.
Professionals die hun levenservaringen als bron van kennis willen onderzoeken en verder ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid die je kunt benutten in je werk. We denken hierbij aan begeleiders en behandelaren van individuen of groepen in de sectoren GGz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, ouderenzorg, onderwijs; ook externe begeleiders zoals zelfstandig gevestigde supervisoren, coaches, loopbaanbegeleiders, trainers, adviseurs, therapeuten, (verpleeghuis)artsen, psychiaters, pastores en geestelijk verzorgers.
55
Ja
70
In de leergang is veel ruimte ingebouwd voor het onderzoek en het proces van zelf betekenis geven aan je ervaringen. Het doel van de groep is ervaringen te delen en deze te verdiepen tot ervaringskennis en mogelijk tot ervaringsdeskundigheid. Je hebt een belangrijke invloed op de accenten in de leergang. Zo is er ruimte voor reflectie en actuele ervaringen.
4195
nvt
Bestand 
LEV - publieksinfo.pdf314 KB
Hoofdniveau
Dramatherapie
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Tijd10:00 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.