Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ (ID nummer: 356645)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1004-6-2019 t/m 3-6-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 804-6-2019 t/m 3-6-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek204-6-2019 t/m 3-6-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie804-6-2019 t/m 3-6-2022

Volgens de cognitieve gedragstherapie staan leerprocessen centraal in de totstandkoming, instandhouding en verandering van gedrag. Dit geldt voor ‘normaal’ gedrag, maar evenzeer voor emotionele en gedragsproblemen. In deze cursus leer je de basis om zelfstandig als therapeut aan de slag te gaan met cognitieve gedragstherapie.
In deze cursus zal enerzijds aandacht besteed worden aan de theoretische en wetenschappelijke inzichten vanuit de experimentele psychopathologie en leertheorie die ten grondslag liggen aan de cognitieve gedragstherapie. Anderzijds zullen cognitief gedragstherapeutische (evidence based) technieken getraind worden en heeft de cursus een meer praktisch karakter. Hierbij staat het indiceren en uitvoeren van gestandaardiseerde/protocollaire behandelingen centraal maar is ook aandacht voor het leren aanpassen van een behandelplan op basis van analyses die zijn opgesteld voor de individuele cliënt.
Als deze vorm van therapie je aanspreekt, is deze basiscursus de eerste stap in jouw opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut. Je leert de basis van de cognitieve gedragstherapie met volwassenen en besteedt speciale aandacht aan toepassingen bij kinderen en jeugdigen.

Deze basiscursus is opgebouwd uit drie componenten: klassikale contacturen, online contacturen en zelfstudie. 
 

Doel
Aan het eind van de cursus:

  • Kun je symptomen en kenmerken van diverse stoornissen benoemen en analyseren
  • Ben je op de hoogte van prevalentie, incidentie en kun je psychologische, biologische en leertheoretische factoren onderscheiden
  • Kun je de klachten van de cliënt en indien relevant zijn ouders diagnosticeren, leertheoretisch weergeven in functie- en betekenisanalyse en hieruit een onderbouwd behandelplan opstellen.
  • Beheers je de basisvaardigheden voor het uitvoeren, evalueren en bijstellen van het behandelplan.
  • Kun je de principes van cognitieve gedragstherapie toepassen bij volwassenen en kinderen en jeugdigen
  • Kun je modificatieprocedures ontwerpen op basis van aangrijpingspunten van het probleem en deze onder supervisie in de praktijk brengen.
  • Heb je zicht op en kun je omgaan met het cognitief gedragstherapeutische proces.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
7
14
ja
2850
114
toetsing en evaluatie
Universitair opgeleide psychologen, pedagogen, artsen. Je bent bekend met de classificatie van angst- en stemmingsstoornissen volgens de DSM.
Voor deelname aan de basiscursus is het van belang dat je tijdens de cursus praktisch kunt oefenen met de vaardigheden die je in de cursus leert. Dat kan via een baan maar ook een stage- of werkervaringsplaats.
Als je na het afronden van de basiscursus verder wilt met de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt, dan moet je op dat moment voor minimaal 12 uur per week werkzaam zijn in de GGZ in brede zin. Meer info over de registratie cognitief gedragstherapeut en de eisen die de VGCt aan de werksetting stelt: www.vgct.nl
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieGeesteren (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 17:30
Locatie
OpmerkingenVolledig Online Cursus

Tijd9:30 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

Tijd12:30 - 17:30
Locatie
OpmerkingenOnline

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd8:00 - 13:00
Locatie
OpmerkingenIncompany op Aruba

Tijd8:00 - 13:00
Locatie
OpmerkingenOpen Incompany op Curaçao

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.