Opleidingen details FORTIOR

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Mentaliseren als ‘veilige basis’ voor emotionele verbinding (ID nummer: 356277)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie617-5-2019 t/m 16-5-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 217-5-2019 t/m 16-5-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,517-5-2019 t/m 16-5-2022
K&J/OG opleiding - overige taken0,517-5-2019 t/m 16-5-2022

Tegenwoordig wordt er van uitgegaan dat het erg belangrijk is dat de omgeving en daarmee ook de begeleiding zich ‘goed genoeg’ afstemt  op de basale emotionele behoeften van cliënten met een verstandelijke beperking en bijkomende GGZ-problemen. Hierbij is het nodig om zowel oog te hebben voor hun kwetsbaarheid als voor hun veerkracht. Dit stelt behandelaars en begeleiders voor een ingewikkelde opdracht. Handelingsverlegenheid en burn-out liggen dan op de loer. Begeleiders kunnen dit gedrag wel meer en meer diagnostisch plaatsen, bijvoorbeeld in een ontwikkelingsdynamisch kader van Došen, maar ze hebben een probleem met de grote kloof die gaapt tussen de inschatting van de (emotionele) ontwikkeling van een cliënt en de vertaalslag naar het handelen van de begeleider. In de praktijk en uit leertrajecten blijkt dat begeleiders hierbij het best gecoacht worden in een traject waarin de thema’s stress- en emotieregulatie en mentalisatie centraal staan. Orthopedagogen en psychologen kunnen, vanuit hun eigen invalshoek, samen met teamcoaches en managers hun teams dan ook ondersteunen door ze op deze manier te coachen.

Erik De Belie heeft mentaliseren beschreven als een stapsgewijs en dynamisch proces. Op deze studiedag hoor je meer over mentaliseren als leidraad voor teamcoaching gericht op emotionele verbinding. Hierbij wordt de theorie levendig gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden en video en krijgen de deelnemers tijd om te reflecteren over wat ze nodig hebben om deze manier van coachen zelf toe te passen. De dag wordt afgerond met MENTEMO: een reflectiespel over emotionele verbinding dat gebruikt wordt in het kader van teamcoaching.

academici en HBO-ers
Studiedag
 Inleidend
10
25
ja
230 inclusief thee, koffie en lunch
6
Geen toetsing, wel evaluatie
de studiedag kan zonder voorbereiding gevolgd worden
Bestand 
Beschrijving_MBE.pdf422 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
Locatie

Tijd10:00 - 17:00
Locatie

Tijd10:00 - 17:00
Locatie

FORTIOR biedt scholing aan op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatie bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsbeperking. Het bureau doet dat door het aanbieden van studiedagen die verzorgd worden door specialisten op het terrein van een bepaalde onderzoeks- of behandelmethode.

Buurkerkhof 9
3511 KC
Utrecht
06 40172907
Selecteer een bestand aub.