Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt (ID nummer: 356227)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen4827-2-2020 t/m 26-2-2021

Introductie

De basiscursus voor cognitieve gedragstherapeutisch werkers is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en bestaat uit 8 bijeenkomsten verdeelt over 2 blokken. In deze bijeenkomsten maken de cursisten kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Ze leren onder andere probleem gedrag te selecteren, observaties en metingen te verrichten en eenvoudige analyses te maken. Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie onder supervisie naar behoren opzetten en uitvoeren.

Uitgangspunten van de cursus

Deze basiscursus is opgebouwd uit twee blokken.

In het eerste blok is met name aandacht voor  kennismaking met  het gedragstherapeutisch proces. Het  cognitief gedragstherapeutisch denkmodel wordt geïntroduceerd door stil te staan bij de geschiedenis en uitgangspunten ervan. Cursisten leren klachten en problemen van cliënten te inventariseren. Ze krijgen een introductie in de operante en klassieke conditioneringsprincipes en leren deze herkennen in de problematiek van cliënten. Ze leren (eenvoudige) functie en betekenis analyse maken. De grotere samenhang van de problematiek leren ze vertalen in een holistische theorie. Doel is om met behulp van de analyses op micro en macro niveau keuzes te leren begrijpen die ten grondslag liggen aan een gedragstherapeutisch behandelplan.

Verder komen in dit blok diverse basale vaardigheden en het leren oog te hebben voor de therapeutische context aan bod.

In het tweede blok wordt aandacht besteed aan stoornis specifieke gedragstherapeutische behandelingen. Er volgt een introductie van de stoornissen met verder aandacht voor het herkennen van de symptomen/klachten, diagnostiek, HT, analyses, en behandelplan. Aandacht wordt besteed aan specifieke interventies en relevante vaardigheden die passen bij de betreffende stoornis. Telkens zullen in het eerste blok geleerde vaardigheden herhaald worden en specifiek toegepast worden op de tijdens die bijeenkomst besproken stoornis(sen).

Leerdoelen

Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om onder supervisie een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie te kunnen uitvoeren (bij niet complexe problematiek).

  • De cursisten hebben basale kennis over klassieke en operante conditionering
  • De cursisten kunnen het te bewerken probleem gedrag kiezen.
  • De cursisten kunnen observaties en metingen verrichten t.b.v. een cognitieve gedragstherapie.
  • De cursisten kunnen eenvoudige analyses maken.
  • De cursistenkunnen een holistische theorie maken.
  • De cursisten kunnen onderdelen van het behandelplan opzetten en uitvoeren.
  • De cursisten kunnen een behandelprogramma evalueren en terug- rapporteren aan de verantwoordelijk cognitief gedragstherapeut.
  • De cursisten zijn zich bewust van inter-actionelein de behandel relatie en hebben kennis gemaakt met motivatietechnieken.

Er is aandacht besteed aan angst en stemmingsproblematiek en een derde probleemgebied in overleg met de cursisten.

Met de volgende deelvaardigheden is geoefend: registratieopdrachten, exposure, motiveringstechnieken, uitdaagtechnieken, ontspanningstechnieken en responspreventie.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
1545
48
toetsing en evaluatie
CRKBO
Je hebt een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo-(bachelor)opleiding, bijvoorbeeld Verpleegkunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste Psychologie of Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening. Deze opleiding moet aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie bevatten.
Heb je een hbo-opleiding gevolgd die niet gericht is op de (G)Gz? Dan beoordeelt de registratiecommissie je vooropleiding. Deze opleiding moet in ieder geval ook weer aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie bevatten.
Hoofdniveau
Cogn.gth.werker Basiscursus
Tijd09:00 - 16:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.