Opleidingen details de Bode Nascholingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

"Iedereen wil aardige collega’s, ook jouw collega’s", collegiale feedback (ID nummer: 355970)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie C) Scholing Verdieping algemene onderwerpen524-5-2019 t/m 23-5-2020
Scholing algemeen (2013)524-5-2019 t/m 23-5-2020
Scholing algemeen / overig (2016)524-5-2019 t/m 23-5-2020

Inleiding
Veel instellingen staan op het punt om te fuseren of hebben dit al gedaan of zijn van plan een of ander samenwerkingsverband aan te gaan om aan de toekomstige marktvoorwaarden (opgelegd door overheid en verzekeraars) tegemoet te komen.

Vakinhoudelijke aspecten van onze dagelijkse werkzaamheden zijn tot in de puntjes geregeld en is alles door middel van voorschriften en procedures in protocollen vastgelegd. Vakinhoudelijk spelen problemen een minder prominente rol en als zich problemen voordoen zijn deze problemen het minst moeilijk op te lossen. Man kan zich immers beroepen op datgene wat hierover is vastgelegd in bestaande protocollen. Echter bij nieuw samenwerkingsverbanden wordt het omgaan met elkaar en hoe wij samenwerken op de eigen afdeling en vaak ook op de afdeling van de andere locatie steeds belangrijker geacht. Andere aspecten van ons dagelijks takenpakket buiten het vakinhoudelijke aspect gaan een rol spelen zoals iemands kwaliteiten, persoonlijke opvattingen en de onderlinge verhoudingen. Niet zelden woekert het virus van het niet kunnen en willen loslaten van de “eigen cultuur” rond.

Veel medewerkers vinden het moeilijk om elkaar aan te spreken op lastig, afwijkend gedrag. Vooral nu er steeds nauwer samengewerkt moet gaan worden en de protocollen en (time-out) procedures een steeds grotere plaats in gaan nemen. En ja, laten we wel wezen, in de gezondheidszorg werken toch alleen maar gemotiveerde mensen die het beste voorhebben met collegae en patiënten?

Voor het grootste deel is dat juist maar voor een belangrijk deel ook weer niet. Er zijn helaas collegae en medewerkers die in sommige situaties zich niet aan afspraken houden of zelfs antisociaal gedrag vertonen. Veel medewerkers en zorgverleners vinden het lastig of “not done” om hiertegen een vuist te maken, dat doe je toch niet?
Dit nascholingsprogramma laat zien hoe u kunt afwijken van de nu vaak heersende norm. Niet door de andere kant op te kijken of het probleem met de mantel der liefde te bedekken Ook niet door het via een omweg (360° IFMS) inzichtelijk te maken, maar om het probleem rechtstreeks (180°) aan te pakken. Hoe u met eenvoudige communicatieve middelen op een niet bedreigende en niet aanvallende wijze overtuigend en daadkrachtig de ander kunt beïnvloeden: hard zijn op de feiten, maar zacht zijn in de bejegening.

Collegiale feedback geven en ontvangen is een prima middel om de collegae binnen de maatschap/vakgroep en in bredere zin ook de medewerkers binnen het team, te leren elkaar behulpzaam te zijn en om gemaakte afspraken na te komen. Tevens moet het gezien worden als een vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden of te wel PROFESSIONEEL GEDRAG.

 

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
345,- p/p
Hoofdniveau
Welbevinden en veiligheid
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenUtrecht

Tijd09:30 - 16:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEindhoven

Tijd09:30 - 16:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenZwolle

Tijd09:30 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAmsterdam

Tijd09:30 - 16:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEindhoven

Tijd09:30 - 16:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRotterdam

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenUtrecht

Tijd09:30 - 16:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenZwolle

Tijd09:30 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAmsterdam

Tijd09:30 - 16:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEindhoven

Tijd09:30 - 16:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRotterdam

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenUtrecht

Tijd09:30 - 16:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAssen

Missie
De Bode Nascholingen wil hulpverleners en medewerkers in de gezondheidszorg helpen hun communicatieve kennis om te zetten in communicatieve kunde opdat zij de doelstellingen op een daadkrachtige, vreugdevolle wijze kunnen realiseren.
 

De Bode Nascholingen onderscheidt zich door het feit dat de wortels van de twee vaste trainers in het bedrijfsleven liggen met als markt de “gezondheidszorg”. Zo kan de gezondheidszorg op een zakelijke (commerciële) wijze geanalyseerd en voorzien worden van gerichte, zakelijke adviezen en trainingen.

Uit onderzoek en uit gesprekken met de medische professie blijkt dat de meeste hulpverleners en medewerkers in de zorg vooral belangstelling hebben voor (geaccrediteerde) kleinschalige nascholingsbijeenkomsten. Het directe en persoonlijke contact tussen enerzijds de deelnemers onderling en de deelnemers en trainer anderzijds is hierbij van groot belang.

De Bode Nascholingen komt aan deze behoefte tegemoet en is daarvoor speciaal in 1997 voor de medische professie opgericht. De programma’s zijn kortdurende, interactieve bijeenkomsten die erop gericht zijn om uw vaardigheden, kennis en inzichten te vergroten. De Bode Nascholingen is geheel onafhankelijk van derden wat betreft de inhoud, onderwerpkeuze en organisatie.
 

Verkeersweg 15
3842 LD
Harderwijk
0341-434658
Selecteer een bestand aub.