Opleidingen details Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, spoedeisende hulp

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ADRZ Spoedeisende Hulp Congres ’Oeverloos, Op zoek naar de grenzen van de acute geneeskunde’ (ID nummer: 355739)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3623-5-2019 t/m 22-5-2020

Tijdens het ADRZ Spoedeisende Hulp Congres van 2019 gaan wij met bezoekers van het congres op een zoektocht naar de grenzen van de spoedeisende hulp. Tijdens deze dag zullen artsen en verpleegkundigen de fysieke, persoonlijke, regionale en internationale grenzen van de acute geneeskunde te weten komen. Waar liggen deze grenzen? Gaan we er voorbij? Of trekken een streep? Hieronder kunt u de titels en leerdoelen van de praatjes vinden.

Oeverloos: klimmen en dalen

Het ADRZ SEH congres start ieder jaar met een ‘out of the box’ spreker. Voor Oeverloos hebben wij ons laten inspireren door de grenzeloze werken van MC Escher, Nederlands bekendste graficus. De werken van Mauk Escher heeft met zijn werken wereldwijd vele liefhebbers weten te inspireren. Binnen zijn werk zocht hij de grenzen op van de verschillende dimensies in zijn werk. ‘Oeverloos, klimmen en dalen’ slaat op wat wellicht wel zijn bekendste werk is geworden, de afbeelding van een eindeloze trap waarin, vanuit welke hoek je ook kijkt, mensen zowel naar boven als beneden lijken te gaan. Een in de realiteit onmogelijk werk, mogelijk gemaakt door penseel van Escher. Binnen de geneeskunde lijkt men, net als Escher, ook op zoek te zijn naar de eindeloze verbeteringen om de zorg rondom de patient steeds beter in te richten.

Micky Piller, oud-conservator van Escher in het Paleis (een museum geheel gericht op de werken van Escher in Den Haag) neemt ons in haar verkorte versie van haar lezing over Escher mee in vogelvlucht door een aantal belangrijke werken van MC Escher in haar bijdrage: Spoedeisend, oneindig, eeuwig en oeverloos. Zoals zij zelf schrijft: Mauk Escher zet je kijken op losse schroeven, daarvoor gebruikt hij net als bij de SEH vakkennis, betrokkenheid, fascinatie, inzicht en daadkracht.  Wat je ziet blijkt niet waar te zijn en wat je denkt, verandert door het kijken naar zijn kunst. Of zoals hij het zelf zegt: “Weet u wel zeker, of een vloer niet tevens een plafond kan zijn? Bent u er vast van overtuigd dat u hoger komt, als u een trap op loopt?” We gaan het zien en beleven en laten ons inspireren over de grens van onze creatieve geest te gaan. Maak uw stoelriem vast en open de ogen voor een verrassende reis in een andere dimensie.

Dit praatje heeft als doel om de artsen en verpleegkundigen van het congres op een creatieve manier kennis te laten maken met het thema en hierdoor een inleiding te geven op het thema.

 

Een enkeltje naar de gipskamer

Dit jaar is ervoor gekozen om tijdens het congres ook enkele sportgeneeskundige onderwerpen de revue te laten passeren. Udo Gundlach is orthopedisch chirurg - traumatoloog en gespecialiseerd is in de behandeling van orthopedische problemen van de voet en enkel en de primaire prothesiologie van heup. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse in de traumatologie, een onderwerp waarin hij veel ervaring heeft opgedaan gedurende zijn werkzaamheden in Banjul Gambia en waarin hij les geeft vanuit zijn rol als ATLS-instructeur. Tevens heeft hij in het Royal Orthopedic Hospital in Birmingham de grenzen van zijn kennis en kunde in de orthopedische oncologie verlegd.

De enkel is een anatomisch ingewikkeld en kwetsbaar gewricht dat veel gezien wordt op de spoedeisende hulp. Tijdens zijn praatje zal Dr Gundlach de bezoekers meer verdieping geven over de wat hij de ‘anatomische cirkel’ noemt van het enkelgewricht. Hij zal ons uitleg geven over de gevolgen van het doorbreken van dit gewricht en hoe de zorg rondom de enkel op de spoedeisende hulp verbeterd kan worden. De kennis van de professionals op de spoedeisende hulp rijkt veelal niet verder dan het diagnosticeren en stabiliseren van het gewricht. Aan het einde van dit praatje hopen we ook de stappen na de spoedeisende hulp meer te kunnen verduidelijken, zodat de relevantie van de primaire behandeling meer tot de verbeelding zal spreken.

 

Upgrade naar evidence based
Jan Willem Ek is huisarts in Drenthe. In zijn praktijk kwam hij regelmatig patiënten tegen met complex regionaal pijnsyndroom, een gevreesde complicatie van fracturen. Een van zijn patiënten met moeilijk behandelbare klachten van het complex regionaal pijnsyndroom genas wonderbaarlijk na het bezoeken van een alternatieve geneeskundige in Macedonië. Hierna volgden meer patiënten, die genezen of grotendeels genezen terugkwamen. Ek reisde hierna zelf af naar Macedonië om de behandeling, gericht op het mobiliseren ondanks de pijn, in kaart te brengen. Samen met een collega revalidatiearts onderzocht hij deze initieel alternatieve geneeswijze en zorgde ervoor dat de behandeling evidence based werd en verruimde hiermee de limiet van zijn eigen geneeskundig denkkader. Inmiddels is de behandeling van complex regionaal pijnsyndroom een

Dit onderdeel van het programma heeft niet als doel om de professional meer op het spoor te zetten van de alternatieve geneeskunde. Het heeft wel als doel om het bijzondere verhaal te vertellen over een tot voor kort moeilijk behandelbare complicatie van een polsfractuur. Hij zal ons meenemen in het kritisch benaderen van alternatieve behandelwijzen.

 

In de wolken: technologie voor een veilige aankomst

Charlie Sewalt zal zich richten op de prehospitale zorg. Het blijkt van belang te zijn om deze zorg zo effcient mogelijk inrichten, zodat de patient de meest doelmatige zorg krijgt die hij verdient. In haar promotieonderzoek kijkt zij naar de volume-outcome relatie bij traumatische letsels. Door een groter aantal patiënten met hoogcomplexere traumatische letsels te behandelen verbetert de survival voor patiënten met ernstige letsels. In een regio als Zeeland is het essentieel om op een vroeg tijdstip de juiste route van een patiënt te bepalen. Dit voorkomt eventuele delay waardoor eventuele secundaire schade bespaard zou kunnen blijven. Het ADRZ opereert in een regio waarin patiënten grote afstanden moeten afleggen om op de spoedeisende hulp te komen en waar dit soort vraagstukken voor het ambulance personeel van zeer grote toegevoegde waarde zijn.

Tijdens dit praatje hebben we als leerdoel gesteld dat we de bezoekers van het congres willen meenemen in de laatste ontwikkelingen rondom de pre-hospitale triage. Tegelijkertijd hopen we tijdens dit praatje de pre-hospitale factoren te identificeren die voor vertraging kunnen zorgen. Zodat de keten van zorg steeds verder geoptimaliseerd kan worden.

 

 

Ik ga op reis en ik neem mee: mijn paspoort, telefoon en mijn tourniquette

Tijdens het 5e praatje van dit congres gaat Leo Geeraedts vertellen over zijn programma  ‘Stop de bloeding – red een leven’, de eerste Nederlandse cursus die burgers en niet-medische hulpverleners leert hoe zij levensbedreigende bloedingen kunnen stoppen bij grote ongelukken of aanslagen. Geeraedts gaat ons vertellen over een verandering in het denken binnen de acute geneeskunde, waarbij in de eerste minuten na een groot ongeluk of een aanslag de burger de belangrijkste schakel is in de medische hulpverlening. Leo Geeraedts is traumachirurg in het Amsterdam UMC, locatie VUmc en voormalig arts bij het Mobiel Medisch Team. In 2013 promoveerde hij op het proefschrift ‘Management of trauma patients with life-threatening hemorrhage’ en hierdoor expert op het gebied van massale bloedingen. Zijn kennis en methode zijn gebaseerd op de ‘Stop the Bleed’-campagne uit de Verenigde Staten en daarbij de Hartford-consensus en de ‘Bleeding Control Course’1. Hierin wordt het nut en de noodzaak van het zo vroeg mogelijk stoppen van levensbedreigend bloedverlies aanbevolen.

Met de groeiende dreiging van terroristische aanslagen is de kans ook in Nederland aanwezig dat men ooit te maken krijgt met slachtoffers met grotere verwondingen gepaard gaande met veel bloedverlies. Tijdens dit praatje hebben we als doel gesteld om de bezoekers de laatste kennis omtrent acute bloedingen mee te geven. Daarnaast hopen we dat de noodzaak om de grens naar buiten het ziekenhuis te verleggen middels dit praatje benadrukt kan worden.

Mayday, brace for impact!

Berend Jansen begon zijn carrière als Tropenarts in Kameroen. Bij terugkomst vestigde hij zich als huisarts in Swifterbant in de gemeente Dronten. De laatste jaren is hij naast zijn beroep als huisarts actief als regiodirecteur bij Medrie, een brede huisartsenorganisatie die zich richt op het organiseren van spoedzorg (ANW) en ketenzorg in de regio Zwolle, Flevoland en Hardenberg. Hij zal spreken over zijn recente ervaring met het faillissement van het MC Zuiderzee en het inmiddels nieuwe St Jansdal ziekenhuis. Dit onderwerp is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws geweest en bracht een fenomeen met zich mee wat relatief onbekend is; het failissement van een regionaal ziekenhuis met een aanzienlijke regiofunctie. Een product van de marktwerking in de zorg waar de patiënt aan het einde van de lijn uiteindelijk de dupe van is. Berend zal ons uitleggen hoe dit proces verliep en wat voor een effect dit heeft gehad op de eerste lijn. Het leerdoel van dit praatje is om de effecten van het sluiten van een spoedeisende hulp weer te geven. Daarnaast hopen we dat de bezoekers van het congres een verhaal te horen krijgen zoals je dat niet in de media ziet en meer leren over de effecten van de marktwerking in de Nederlandse zorg.

 

Een visum voor een prikkie

Bert Gerrritsen is als kinderarts werkzaam in het ADRZ en is expert op het gebied van immunologie en infectieziekten. Een gepassioneerd arts met ruime klinische ervaring opgedaan in het Leids Universitair Medisch Centrum in het Great Ormond Street Hospital for
Children in Londen, en in het Clara ziekenhuis te Rotterdam (tegenwoordig Maasstad ziekenhuis). Naast zijn werkzaamheden in de kliniek, is hij opleider kindergeneeskunde in het Clara ziekenhuis geweest, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in de onderzoekswereld en was docent en hoofd Premedical Program bij het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Bovendien heeft hij verschillende management en bestuursfuncties in het ADRZ vervult. Tijdens zijn loopbaan heeft Bert indrukwekkende casuïstiek voorbij zien komen ten gevolge van de dalende vaccinatiegraad. Hij zet zich dan ook fanatiek in om dit tegen te gaan. De grenzen, de gevolgen en de maatregelen. Is niet vaccineren voldoende reden voor een veilig thuismelding?

Tijdens dit praatje hopen we de bezoekers meer te leren over het effect van de dalende vaccinatiegraad in Nederland. We willen hiermee de bezoekers informeren over de verschillende ziektes die tot voor kort niet voorkwamen in Nederland en hen de symptomen leren te signaleren. Tevens heeft het als doel om de discussie omtrent vaccinaties te blijven in leven te houden en zo mogelijk het tij te doen keren.

 

Het souvenir uit de tropen

Jan Nouwen is een ervaren internist-infectioloog aan het Erasmus MC en naast opleider infectiologie tevens de coördinator van global health onderwijs. Gefascineerd door infectieziekten over de hele wereld, zorgt hij voor een belangrijke bijdrage aan de tropen kliniek van het Erasmus MC. Zijn aandachtsgebieden zijn onder andere Malaria, Tuberculose en AIDS.

Met toenemende migratiestromen en dalende prijzen van vliegtickets is de kans dat men een uitheemse ziekte op de spoedeisende hulp tegenkomt aanwezig. Het onbekende van deze ziektes maakt dat ze vaak als eng of bedreigend worden gezien, terwijl dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Tijdens het congres zal hij ons meenemen naar de wereld van de uitheemse ziekten die in toenemende mate onze grenzen binnentreden en de spoedeisende hulp bereiken.

Dit praatje heeft als leerdoel om de bezoekers meer te leren over de detectie, zorg en behandeling van uitheemse infectieziekten op de spoedeisende hulp. Het heeft daarnaast als doel om inzichtelijk te maken welke ziekten men bedacht op moet zijn hoe een professional op de spoedeisende hulp zich hier het beste op voor kan bereiden.

 

Is er een dokter aan boord?

André Den Exter is jurist en universitair hoofddocent van de master Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn aandachtsgebieden zijn onder andere internationaal en europees gezondheidsrecht en tuchtrecht. Naast zijn werk aan de rechtenfaculteit, is hij betrokken bij het juridische onderwijs in de geneeskunde opleiding. Den Exter zal ons meenemen in de casus ‘is er een dokter aan boord?’ tijdens een internationale vlucht. Hoe liggen de kaders van het juridisch handelen? Hoe wordt de Hippocratische eed begrensd zodra we ons in een internationale sferen begeven?

Recentelijk is er in Medisch Contact een artikel gepubliceerd waarin artsen vaak niet goed weten hoe om te gaan met verslaglegging van hun handelingen in een noodsituatie aan boord van een vliegtuig. Het is voor veel professionals onduidelijk hoe het juridisch kader ligt zodra je je buiten de landsgrenzen van Nederland begeeft. Er kunnen hierdoor vragen ontstaan rondom aansprakelijkheid, waardoor hulpverleners steeds meer na zullen denken over hun acties in een vreemde setting met minimale middelen zoals in een vliegtuig.

Dit praatje heeft als doel de juridische kader te verduidelijken rondom het acute ingrijpen aan boord van een vliegtuig. Hierdoor kan er een onzekerheid die bij veel hulpverleners bestaat worden weggenomen. We hopen dat de bezoekers hierna met vertrouwen een dergelijk situatie tegemoet zullen treden en puur vanuit goed hulpverlenerschap kunnen handelen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de rechterlijke consequenties van hun acties.

 

Destination unknown

Craig Spencer is director of Global Health in Emergency Medicine at New York- Presbyterian/Columbia University Medical Center. Zijn werkzaamheden zijn zowel klinisch in op de spoedeisende hulp van een tertiair centrum als organisatorisch binnen de international public health. Hij heeft als epidemioloog in Afrika en Zuidoost Azië gewerkt op het gebied van medische zorg en mensenrechten in onder andere Indonesië, Congo en Zuid-Sudan. Daarbij heeft hij zich bezig gehouden met de coördinatie rondom de Ebola uitbraak voor Artsen zonder Grenzen in Guinee. Naast zijn werk op epidemiologisch vlak heeft hij zich in het verleden gewerkt als arts in het Caribisch gebied, Midden-Amerika en West-Afrika en recentelijk op de Middellandse Zee bij de opvang van bootvluchtelingen. Dr. Spencer zal spreken over de acute opvang van bootvluchtelingen en zijn ervaring als arts op het search and rescue schip de ‘Aquarius’ van Artsen Zonder Grenzen. Hij zal enerzijds de hordes belichten die gepaard gaan met de triage van een grote groep mensen op zee. Anderzijds zal hij iets vertellen over de specifieke letsels en ziektes die je als spoedeisende hulpverlener tegen kunt komen in een dergelijke situatie.

Dit praatje heeft als doel om de bezoekers iets te leren over een buitengewone setting binnen de acute geneeskunde.

 

Kruishoogte

Adam Weir rondde zijn studie geneeskunde af in Engeland, waarna hij in Nederland de specialisatie tot sportarts voltooide. Nadien heeft hij gewerkt in een sportziekenhuis in Qatar waar hij 2.5 jaar deel uitmaakte van het multidisciplinair team dat zich richt op liesblessures.
In 2011 promoveerde hij op het onderwerp “Diagnostiek en behandeling van adductor- gerelateerde pijn in de lies bij atleten.” Sinds 2017 is hij medisch coördinator van het Erasmus MC centrum voor liesblessures. Daarnaast is hij voorzitter van het jaarlijks Nederlands sportmedisch wetenschappelijk congres, deputy editor voor het British Journal of Sports Medicine en begeleidt hij meerdere onderzoeksprojecten om nieuwe inzichten te verkrijgen in diagnostiek en behandeling van liesblessures. Dr. Weir brengt ons naar kruishoogte en zal spreken over acute liesblessures en zijn internationale ervaringen in de behandeling van deze blessures.

De organisatie heeft als doel om ook een gedeelte aan de sportgeneeskunde te wijden.

Dit praatje heeft als doel om inzicht te geven in letsels die voor de sportende patiënt veel hinder kunnen veroorzaken. Het heeft daarmee als doel om de nazorg van dit soort letsels inzichtelijker te maken. We hopen artsen en verpleegkundigen meer kennis te geven over letsels waarbij patiënten over een fysieke grens gaan, maar de aanvankelijke schade op een röntgen foto niet te zien is.

Het einde van de lijn

Dinis Dos Reis Miranda is als anesthesioloog intensivist en MMT-arts verbonden aan het Erasmus MC. Bekend om zijn belangrijke bijdrage aan het mogelijk maken van het gebruik van de ECMO (Extra Corporele Membraan Oxygenatie) binnen Nederland. Dat hij van ontwikkelingen houdt blijkt ook uit het feit dat hij mee hielp ontwikkelingen van de The Ultimate Intensivist app. Een app waar internisten hun skills kunnen oefenen middels een spel op de smartphone. Dr. Dos Reis Miranda zal op 23 mei spreken over de geneeskunde aan de afgrond van het fysiologische gestel. De mogelijkheden van de hedendaagse geneeskunde lijken met de komst van dergelijke instrumenten eindeloos geworden. De dokter kan de dood technisch gezien bijna eindeloos uitstellen.

Tijdens dit praatje willen we proberen enerzijds te laten zien wat er in technische zin op dit moment allemaal mogelijk is. Anderzijds willen we kritisch kijken naar de wenselijkheid van deze mogelijkheden. Heeft het zin om de ECMO te gebruiken tijdens een reanimatie. Is er onomstotelijk bewijs om de risico’s van deze behandeling te aanvaarden?

Dit praatje heeft als doel de bovenstaande vraag te beantwoorden. We hopen de bezoekers hiermee te kunnen leren wat op dit moment de mogelijkheden zijn op medisch gebied. Daarbij hopen we ook dat de zorgverleners nadenken over de grenzeloze mogelijkheden van de medische wereld.

 

(Meerdaags) Congres
200
Het bovenstaande inschrijfgeld is verschillend per beroepsgroep. Gaarne verwijs ik u naar de website voor een overzicht van de verschillende tarieven
Tijd10:00 - 18:10
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis heeft meerdere locaties. De locatie Goes is het zenuwcentrum van alle acute, intensieve en niet-planbare zorg. Op de locatie Vlissingen vinden uitsluitend nog planbare ingrepen met een gemiddeld lager medisch risico plaats. Tevens zijn er poli-locaties in Middelburg en Zierikzee.

's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA
Goes
Postbus 15
4460 AA
Goes
0113234000
Selecteer een bestand aub.