Opleidingen details Huisartsen Zorggroep Breda e.o.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Intervisie ouderenzorg 2019 (ID nummer: 355674)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Praktijkverpleegkunde223-4-2019 t/m 22-10-2020

 

Halverwege 2013 is HZG Breda gestart met het organiseren van kleinschalige intervisiebijeenkomsten rondom het thema ouderenzorg. Dit met als doel praktijkondersteuners kennis en ervaring uit te laten wisselen op gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen binnen de huisartsenpraktijk.

Inmiddels is de groep deelnemers gegroeid (20 – 25 deelnemers per bijeenkomst) en is de intervisie ouderenzorg een belangrijke pijler geworden binnen het ouderenzorgbeleid van de zorggroep. Graag willen we deze structuur, net als voor 2017, ook voor 2018 laten accrediteren. Hieronder wordt de opzet van de intervisie ouderenzorg verder toegelicht.

 

Doel                      doel van de intervisiebijeenkomsten is om deelnemers van elkaar en van de (gast) docenten te laten leren. Specifiek op onderwerpen binnen het aandachtsgebied ouderenzorg in de huisartsenpraktijk

Doelgroep          praktijkondersteuners/ praktijkverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten uit de bij HZG Breda aangesloten huisartsenpraktijken

Frequentie         er zijn 4 intervisiebijeenkomsten per jaar. Iedere bijeenkomst heeft een eigen onderwerp binnen het aandachtsgebied ouderenzorg

Onderwerp        Onderwerpen worden bepaald op basis van vraag vanuit de deelnemers en de (huisartsen)praktijk.  Jaarlijks wordt bepaald welke onderwerpen aan bod komen. Onderwerpen kunnen medisch inhoudelijk, maatschappelijk, organisatorisch of samenwerking bevatten.

Voor 2018 staan de volgende onderwerpen op de planning:

Bemoeizorg bij zorgwekkende zorgmijders: het  team bemoeizorg uit Breda komt werkwijze toelichten. Op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers wordt e.e.a. praktisch gemaakt.

WMO: wanneer in te schakelen, hoe te benaderen en op absis van welke voorwaarden. Deze vragen worden, aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers, verder uitgediept en toegelicht door mensen van WMO team Breda.

Kernteam Ouderenzorg: toelichting op de opzet en werking van het kernteam ouderenzorg vanuit de regionale aanpak (Verbonden in Zorg).

Zorgpad dementie: inhoudelijke toelichting op het regionale zorgpad dementie (Verbonden in Zorg) en hoe dit uitgevoerd gaat worden in de regio.

Docent                 Iedere bijeenkomst staat onder inhoudelijke supervisie van onze kaderhuisarts Ouderengeneeskunde. Daarnaast worden, afhankelijk van het onderwerp, incidenteel gastsprekers of -docenten uitgenodigd. Vaak zijn dit andere zorgverleners met een bepaald specialisme (bijvoorbeeld: GGZ, specialist Ouderengeneeskunde, WMO consulent)

Duur                     Bijeenkomsten duren 2 uur.  4 bijeenkomsten per jaar zijn dus goed voor 8 uur.

Werkvorm          De start is plenair. Afhankelijk van het onderwerp wordt er een presentatie gegeven of worden onderwerpen plenair besproken. Dit duurt gemiddeld 10 tot 20 minuten. Vervolgens gaan de deelnemers in gesprek met elkaar, meestal in subgroepjes en aan de hand van een casus of vraagstelling.

Toetsing              Geen

 Verpleegkundigen
Cursus
 
Tijd17:00 - 19:00
LocatieEtten-Leur (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 19:00
LocatieEtten-Leur (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 19:00
LocatieEtten-Leur (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 19:00
LocatieEtten-Leur (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 19:00
LocatieEtten-Leur (NL) (Toon kaart)

Huisartsen Zorggroep Breda

Huisartsen Zorggroep Breda (HZG Breda)  is een regionaal samenwerkingsverband van 100 huisartsen. Deze huisartsen hebben voor onze regio afspraken gemaakt om (chronische) zorg doelmatiger te leveren. In de vorm van Integrale Zorgprogramma's wordt deze zorg gezamenlijk georganiseerd en voor patiënten dichtbij huis aangeboden; vanuit de huisartsenpraktijk. Hiervoor maakt HZG Breda ook afspraken met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld specialisten in het Amphia ziekenhuis, diëtisten en specialistische verpleegkundigen.  

.

Verlengde Poolseweg 44
4818 CL
Breda
0765083568
Selecteer een bestand aub.