Opleidingen details Kies Buro voor Weerbaarheid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid (ID nummer: 355666)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners74-3-2019 t/m 3-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners74-3-2019 t/m 3-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen74-3-2019 t/m 3-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen74-3-2019 t/m 3-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO74-3-2019 t/m 3-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk74-3-2019 t/m 3-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars74-3-2019 t/m 3-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden74-3-2019 t/m 3-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen74-3-2019 t/m 3-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker74-3-2019 t/m 3-3-2022

Inhoud van de herhalingstraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid 

 

Leerdoel herhalingstraining ASV

Cursist krijgt een verkorte herhaling van alle aspecten rondom agressiehantering aangereikt. Ingaan op de actualiteit & ervaringen naar aanleiding van de basistraining ASV.
Het leerdoel blijft dat zij/hij preventief kan werken, ingrijpen en opvangen na een escalatie. 

Training is bestemd voor: Verpleegkundigen, verzorgenden en (GZ) agogen

Niveau van de Training: MBO/HBO

Duur van de Training: 1 dag van 9.00 tot 17.00 uur

 

Hieronder een beschrijving van onderwerpen die aan bod komen.  

 

1.    Fysieke technieken (Persoonlijke weerbaarheidstechnieken, MVS en humane begeleidingstechnieken ). 

 

Onderwerpen: 

·      Wetgeving, hoe mag ik handelen binnen de kaders van de wet. 

·      Uitleg over het menselijk verdedigingssysteem. 

·      Persoonlijke Veiligheidstechnieken oefenen. 

·      Risico-taxtatie en vroegsignalering 

·      Visievorming over humane begeleidingstechniek. 

·      Oefenen van de technieken. 

·      Regie voering. 

·      Voorbespreking (doel, aanpak, analyse). 

·      Casus verdieping. 

·      Scenario’s trainen. 

·      Stresshuis. 

·      Collegiale opvang en nazorg. 

 

2.    Verbale technieken (de-escaleren en confronteren – crisisontwikkelingsmodel) 

 

Onderwerpen: 

·      Achtergrond van agressie. 

·      Inzicht krijgen in de fases van agressie aan de hand van het crisis ontwikkelingsmodel. 

·      Herkennen en hanteren van vroeg-signalering en risicotaxatie. 

·      Oefenen met communicatie technieken: confronteren en de-escaleren.??????  

·      Eigen maken van een professionele houding in agressieve of emotionele situaties. 

·      Inzicht krijgen in je eigen houding. 

·      Observeren, waarnemen en afstemmen op de persoon met als doel te komen tot geslaagde interactie. 

·      Werken met een acteur en acteurs. 

·      Oefenen met verschillende werkvormen. 

 

3.    Spanningsregulatie technieken 

 

Onderwerpen: 

·      Theorie over wat gebeurt bij stress. 

·      Bewust en overtuigd  worden dat spanning iets met je doet in praktijksituaties waarbij sprake is van agressie en onveiligheid en ziet meerwaarde in om hier op adequate wijze mee om te gaan.  

·      Je leren  wat spanning met je kan doen in praktijksituaties waarbij sprake is van agressie en onveiligheid. Je kent het belang van bewust handelen in deze spanningsvolle situaties. 

·      Beschikbare handvatten adequaat inzetten om spanning te verminderen en/of hanteerbaar te maken. 

·      Werken met een acteur. 

 

4.    Stresshuis  

·      Deze module gaat over wat stress met je doet.  

Dit onderdeel zit verweven in de modules die hierboven beschreven staan.    

  

5.    Actuele thema’s, methodieken en best practices. 

Kies, buro voor weerbaarheid zal altijd nieuwe ontwikkelingen blijven volgen en ook zelf ontwikkelen op het gebied van Dwang en Drang en veiligheid. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen we in overleg meenemen in trainingen zodat personeel altijd bijgeschoold blijft.  

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GezinshuisoudersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
1 2 3
Ja
 Aandachtsfunctionarissen
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Mantelzorgmakelaars
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieHellendoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00:00 - 17:00:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Kies verzorgt weerbaarheid en agressie trainingen aan medewerkers in de zorg om fysiek en mentaal weerbaar te worden tegen agressief gedrag.
Waterjuffer 74
7423 HL
Deventer
06 13224912
Selecteer een bestand aub.