Opleidingen details BuroNazorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jaaropleiding Rouwbegeleider (ID nummer: 355470)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners14319-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners14319-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen14319-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen14319-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO14319-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk14319-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars14319-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen14319-3-2019 t/m 18-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker14319-3-2019 t/m 18-3-2022

Verlies ervaringen komen in ieders leven voor. Verlies van werk, gezondheid, en rouw na echtscheiding en overlijden.
In de reguliere zorg en hulpverlening zijn niet altijd voldoende kennis en vaardigheden aanwezig om rouwuitingen te herkennen, te duiden en indien nodig goede hulp aan te bieden
BuroNazorg wil mensen uit diverse beroepsgroepen professionals opleiden om mensen in rouw de aandacht en indien nodig professionele begeleiding te bieden die ze nodig hebben.
De opleiding rouwbegeleider richt zich niet op 1 beroepsgroep, rouwende mensen kom je immers overal tegen.  Derhalve is de opleiding toegankelijk voor diverse beroepsgroepen.

Deelnemers aan de opleiding van BuroNazorg worden opgeleid tot rouwbegeleider. Een rouwbegeleider geeft begeleiding en ondersteuning aan mensen in een “normaal” rouwproces.

Aan het einde van de opleiding zijn deelnemers in staat om aan volwassen en kinderen in rouw professionele ondersteuning aan te bieden. Deelnemers zijn in staat om na de intake en analyse een passend begeleidingsplan te maken en indien noodzakelijk door te verwijzen naar een rouwtherapeut als er sprake is van complicaties in het rouwproces.

Deelnemers hebben kennis, diverse gesprekstechnieken , werkvormen en methodes  tot hun beschikking om te komen tot adequate en professionele rouwbegeleiding.

COMPETETENTIES OPLEIDING ROUWBEGELEIDER BURONAZORG

Aan onderstaande competenties werken deelnemers gedurende de jaaropleiding

ANALYSEREN EN INTEPRETEREN.
Indicatoren:

Kennis hebben van de diverse theorieën die in de opleiding worden behandeld. Deze theorieën kunnen vertalen naar praktisch handelen.

Het kunnen analyseren van een casus/cliëntsituatie met gebruikmaking van diverse (actuele) theorieën van o.a. de verlieskunde- systeemtheorie- traumatheorie.

Het kunnen trekken van zinvolle conclusies uit de veelheid aan informatie uit een intakegesprek/vervolggesprekken.

Het kunnen maken van een hulpplan voor de betreffende cliënt, samen met de cliënt

INTEGRATIE

De rouwbegeleider beschikt over het vermogen om het geleerde in de opleiding ( theorie, intervisie, opdrachten , eigen leerproces) te integreren  en zichtbaar te maken in diverse opdrachten. Het geleerde dient tevens te worden gekoppeld aan eigen praktijk.

Indicatoren

Het maken van de diverse opdrachten gedurende de opleiding.Deze opdrachten moeten allemaal met een voldoende worden beoordeeld.

Maken van leerdoelen

Het in beeld brengen van eigen trauma en overlevingsdeel ( creatief)

Het maken van een tussenevaluatieverslag

Het beschrijven van een eigen casus met behulp van de ‘verliescirkel’

Analyse van een casus over echtscheiding

Maken van een eindevaluatie

Eindgesprek met de hoofddocent

Presentatie tijdens het slotweekend

Er staan 7 verplichte boeken op de boekenlijst. Deze worden allemaal bestudeerd gedurende de opleiding. Het geleerde komt terug in de lessen ( integratie theorie en praktijk) en moet tevens zichtbaar worden in de genoemde opdrachten.

 

UITVOEREN.

De rouwbegeleider beschikt over het vermogen om theorie, methoden en werkvormen af te stemmen op de cliënt en zijn/haar hulpvraag.
Indicatoren:

Het inzetten van adequate begeleidingsmethodes passend bij de hulpvraag, zo nodig aanpassing hiervan gedurende het begeleidingsproces.

Het beschikken over een diversiteit aan begeleidingsmethoden, passend bij de cliënt:

Creatieve werkvormen ( o.a. analytisch tekenen)
Kort oplossingsgerichte Therapie (o.a. werken met de schaalvraag)
Werken met traumadeel en overlevingsdeel ( traumatheorie van Rupert)

Het onderscheid kunnen maken tussen een “normaal “ rouwproces en een “gecompliceerde” rouwproces. Herkennen en erkennen

Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Mantelzorgmakelaars
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenArbo
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Thema'sThema'sVrije vestiging
Thema'sThema'sZingeving
Tijd9:45 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd9:45 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd9:45 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Ik ben eigenaar van BuroNazorg.

Ik ben gespecialiseerd in het geven van begeleiding ( individueel en in groepen) aan mensen in situaties van verlies en rouw; Echtscheiding,ernstige ziekte, sterven en na overlijden.
Tevens geef ik advies aan scholen en bedrijven over dit onderwerp.
Daarnaast heb ik diverse trainingen ontwikkeld om professionals in zorg/onderwijs/welzijn te scholen in het begeleiden en ondersteunen van mensen in rouw.

Opgeleid als maatschappelijk werkende, supervisor, gecertificeerd rouwbegeleider en tevens werkzaam als docent/trainer/supervisor in het hbo onderwijs - afdeling pedagogiek.

Stokmeesterslaan 3
8014GM
zwolle
038-46 00 610
Selecteer een bestand aub.