Opleidingen details Rino Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (ID nummer: 355431)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen4821-2-2019 t/m 20-2-2022

Kennis: het kennen van de basisbegrippen van de cognitieve gedragstherapie; het kennen van de verschillende motiveringstechnieken, cognitieve technieken, operante behandelprincipes, zelfcontrole procedures en procedures van geleidelijke exposure als basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie.

Vaardigheden: de vaardigheid bezitten om gedragstherapeutische instrumenten en technieken te gebruiken als het maken van een functieanalyse, het registreren en meten van gedrag, het motiveren van en onderhandelen met patiënten, het opzetten en uitvoeren van stappenplannen, het uitdagen van gedachten en het onderhandelen over gedragsexperimenten, evenals het toepassen daarvan in gedragstherapeutische werkgroepen;
de vaardigheid bezitten om bovenvermelde technieken althans op basaal niveau aan patiënten te presenteren en ze toe te passen. De nadruk zal liggen op het leren omgaan met weerstanden en moeilijkheden die zich in de interactie met de patiënt voordoen.

Attitude: in staat zijn tot een respectvolle bejegening van de patiënt: diens probleem als zodanig erkennen, hem aan het denken zetten over de mogelijke aanpak ervan , hem aldus weten te motiveren voor verandering en het in goede samenwerking meedenkend aanbieden van mogelijke interventies die verandering kunnen bewerkstelligen. Een visie hebben op de positie van de gedragstherapeutisch medewerker in het werkveld in relatie tot de gedragstherapeut en overige behandelaars.

Nadat de cursisten een inleiding in de leertheorie hebben doorlopen worden basisvaardigheden
geoefend als het maken van analyses van probleemgedrag, het in kaart brengen en meten  daarvan en het leren onderhandelen met/motiveren van de cliënt (o.a. socratische dialoog) om te komen tot het stellen van doelen. Vervolgens wordt kennisgemaakt met en geoefend in specifieke gedragstherapeutische benaderingen en technieken zoals (geleidelijke) blootstelling, (waaronder het opzetten van stappenplannen valt), zelfcontroleprocedures, operante technieken cognitieve gedragstherapeutische technieken als het maken van G-schema’s en het opzetten van gedragsexperimenten, diverse vaardigheidstrainingen en het werken met gedragstherapeutische groepen. Naast aandacht voor de aanpak van As-I-problematiek (angst, ongewenste gewoonten, depressie en wanen) is er gelegenheid om te oefenen in het hanteren van verschillende interactievormen bij persoonlijkheidsstoornissen.

Er wordt gewerkt met eigen in te brengen casuïstiek in subgroepen onder begeleiding van de docent nadat de diverse vormen van aanpak en/of technieken door hem of via DVD-demonstraties zijn gedemonstreerd.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
Register Sociaal WerkersRegisterplein
1 2 3
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
6
14
ja
2160
48
toetsing en evaluatie
CRKBO
NVT
Hoofdniveau
Cogn.gth.werker Basiscursus
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVoorjaar 2021

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNajaar 2020

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.