Opleidingen details RINO Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass Optimale Traumaregulatie bij (complexe) PTSS (ID nummer: 355194)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen617-9-2019 t/m 16-9-2022

De Masterclass "Optimale Traumaregulatie" biedt een overstijgend kader aan om psychotrauma's effectiever te behandelen en maakt hierbij gebruik van een nieuw theoretisch model. Een dergelijk model, dat overstijgend is aan de verschillende therapeutische technieken, ontbreekt vooralsnog bij de behandeling van PTSS. De standaardbehandelingen lopen meestal vanzelf goed, maar zodra er complicaties optreden is het door het ontbreken van een duidelijk theoretisch kader moeilijk om te bepalen hoe je de verwerkingsproblemen kunt oplossen waardoor ofwel een behandeling wordt afgebroken of er niet aan begonnen wordt. Het model dat gebruikt wordt laat zien op welke drie punten de verwerking kan vastlopen en hoe je dit kan oplossen tijdens de toepassing van de meest gebruikte traumabehandelingen (EMDR, exposure en cognitieve verwerkingstherapie). Kortom, het leert je om beter te snappen waar je mee bezig bent tijdens een traumabehandeling en hoe je eventuele complicaties die optreden efficiënt kunt oplossen. De behandeling van complexe trauma's vereist grote technische vaardigheden die jij tijdens deze training aangereikt krijgt waardoor je in staat zult zijn doeltreffender en met meer vertrouwen complexere trauma's te behandelen. In feite leer je om bij elke cliënt te zoeken naar de optimale verwerkingsmodus. De technieken kunnen zowel bij enkelvoudig als complex trauma worden toegepast, al ligt de nadruk bij deze training op het behandelen van complexere trauma's. Vragen als: hoe kan ik het beste handelen wanneer een cliënt dissocieert? Wat moet ik doen als een cliënt(e) niet bij zijn/haar spanning komt en blijft vermijden? en hoe help ik een cliënt(e) die telkens vastloopt in negatieve cognities (bijvoorbeeld schuldgevoelens) zullen onder andere worden beantwoord tijdens deze cursus. Er zal tevens aandacht zijn voor het opstellen van een effectief behandelplan (trauma intake) bij (complexe) PTSS. Om echt van de training te kunnen profiteren is het belangrijk om van tevoren literatuur te lezen die voorafgaande aan de cursus openbaar wordt gemaakt.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
NIP-Eerstelijnspsychologie NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
270
6
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Basis Cursus Cognitieve gedragstherapie. EMDR Basiscursus. Minimaal basispsycholoog of vergelijkbare opleiding.
Bestand 
Publieke gedeelte.pdf188 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen1e uitvoering 17-9-2019

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.