Opleidingen details SVDC advies in crisisbeheersing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie ’Wijsheid in de zorg’ (ID nummer: 354638)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3627-6-2019 t/m 26-6-2020

De hoofddoelstelling van de Masterclass is bewustwording en kennisverdieping rond (bestuurlijk) leiderschap en (crisis)communicatie in het huidig turbulente tijdsgewricht waarbij een sterk appel op bestuurders wordt gedaan om diverse crisissituaties goed het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor dient men als bestuurder of als bestuursadviseur voldoende kennis te hebben van de volgende thema’s:

  • Wat zijn de belangrijkste kenmerken waardoor rampen en crisissituaties ontstaan.
  • Hoe ga je als bestuurder om met onzekerheden en plotselinge gebeurtenissen (Zwarte Zwanen) die veel impact op organisaties en de samenleving hebben.  Kennis van onzekerheidskunde dus.
  • Hoe kun je leiderschap en crisiscommunicatie invullen vanuit de (Hermetische) wijsheid en niet vanuit het Verlichtingsgedachtengoed (kennis).
  • Welke persoonlijke competenties heeft een bestuurder nodig en welke teamcompetenties worden toebedeeld aan een beleidsteam om goed leiding en coördinatie te kunnen geven tijdens crisissituaties.
  • Kunnen inzien dat het bij crises gaat om relatiecommunicatie (belang van getroffenen) en niet om reputatiecommunicatie (belang van organisaties en/of bestuurders).
  • Kennis opdoen van kennis rond positive health in de zorgsector, waardoor er enorme besparingen kunnen worden gerealiseerd als er maar voldoende aandacht is voor preventie. Bestuurlijk leiderschap is daarbij van essentieel belang.
  • Communicatie is tool of management voor bestuurders. Ze moeten leren spelen met taal en daarom kennis vergaren rond het thema retorica.
  • Als voorbereiding op deze masterclass dienen de deelnemers kennis te nemen van het boekje Transitie 33 (van systeemwaarden naar menswaarden).
(Mini)symposium
 
750
Tijd9:00 - 19:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenDe locatie is op dit moment (nog) niet bekend. Deze Masterclass wordt op twee data (op 27 juni en 19 september) en op verschillende locaties georganiseerd!

Tijd9:00 - 19:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenDe locatie is op dit moment (nog) niet bekend. Deze Masterclass wordt op twee data (op 27 juni en 19 september) en op verschillende locaties georganiseerd!

Advies, opleiden, trainen, oefenen op het gebied van integrale veiligheid en crisisbeheersing voor de zorg-, publieke en onderwijssector.

Landgoed Ehzerwold Ehzerallee 14
7218 BS
Almen
Landgoed Ehzerwold Ehzerallee 14
7218 BS
Almen
06-51817733
Selecteer een bestand aub.