Opleidingen details Stichting ALSG

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Emergo Train System (ETS) oefening (ID nummer: 354626)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2318-4-2019 t/m 17-4-2020

Deze praktisch toepasbare multidisciplinaire oefening is bedoeld voor alle professionals in een ziekenhuis en daarbuiten die een sleutelpositie vervullen ten tijde van een ramp/grootschalig incident.

Iedere arts en verpleegkundige is verplicht om adequate dagdagelijkse zorg te bieden onder bijzondere omstandigheden, zoals rampen of grootschalige incidenten.

Tijdens de ETS oefening wordt op basis van de uitgangspunten in het eigen Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP)  "realtime",  "real function", "real place"geoefend om de daadwerkelijke gevolgen inzichtelijk te maken van het dagdagelijks medisch handelen onder bijzondere (rampen)omstandigheden. Aan den lijve worden consequenties bij alle betrokkenen "gevoeld" en door evaluatie van de spelsituatie wordt een unieke mogelijkheid gecreeerd om effectieve aanpassingen in het eigen ZiROP door te voeren.

Ter voorbereiding op de ETS oefening wordt een draaiboek uitgewerkt waarin alle specifieke parameters van het betreffende ziekenhuis worden meegenomen, zoals: level-indeling ziekenhuis, beddencapaciteit, afspraken binnen traumaregio etc.  Bij het kiezen van een scenaio wordt bovendien gekeken naar de risico’s in de omgeving van het betreffende ziekenhuis zoals een HSLijn, een chemische fabriek, vliegveld etc. Op deze manier kunnen de benodigde vaardigheden ook daadwerkelijk worden geoefend.

De volgende competenties worden ontwikkeld:

- In staat onder hierarchische omstandigheden goed te werken

- In staat om in stress situaties af te wijken van dagelijkse procedures

- In staat zijn gekregen informatie te verwerken en adequaat te vertalen in stress situaties

- In staat zijn tot het snel nemen van adequate besluiten en tot snel adequaat handelen gedurende langere tijd in stress situaties

- In staat zijn een juist beeld te vormen en een situatie te beoordelen onder stress situatie 

Workshop
410
prijs is afhankelijk van complexiteit en aantal te trainen cursisten. Er zijn minimaal één senior ETS instructeur en meerdere basic instructeurs betrokken bij een oefening. Afhankelijk van omvang wordt dit aantal uitgebreid. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van ETS koffers, transport en gebruik van whitboarden en overhead. Prijs oefening wordt vooraf vastgesteld in overleg met opdrachtgever.
LocatieGouda (NL) (Toon kaart)

LocatieDelft (NL) (Toon kaart)

een (internationaal) opleidingsinstituut dat post doctorale cursussen verzorgd voor artsen inzake spoedeisende en/of rampengeneeskunde

Spoorlaan 171-06
5038 CB
Tilburg
013-5800211
Selecteer een bestand aub.