Opleidingen details Parnassia Groep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019 (ID nummer: 354615)
Individuele cursus/e-learning
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners1527-3-2019 t/m 26-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen1527-3-2019 t/m 26-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO1527-3-2019 t/m 26-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk1527-3-2019 t/m 26-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars1527-3-2019 t/m 26-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden1527-3-2019 t/m 26-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen1527-3-2019 t/m 26-3-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker1527-3-2019 t/m 26-3-2022

Doel:

Het vergroten van de cultuursensitiviteit onder professionals en een verbeterde signalering van LVB en GGZ problematiek bij migranten jongeren.

 

De deelnemer is na het afronden van deze training:

* In staat het belang van vroeg detectie bij migrantenjeugd toe te lichten;

* bewust van het feit dat de culturele achtergrond van cliënten en die van hemzelf een rol speelt bij het hulpverleningsproces;

* bekend met het belang van cultuursensitief werken en in staat in gesprek met iedere cliënt een cultuur sensitieve houding aan te nemen;

* In staat veelvoorkomende problemen en knelpunten in de communicatie met andere culturen te herkennen en waar nodig bij te sturen;

* in staat de signalen die kunnen wijzen op GGZ- en/ of LVB-problematiek te herkennen en benoemen;

* te communiceren met ouders over het vermoeden van GGZ dan wel LVB problematiek.

* Doorverwijsmogelijkheden (in de regio) te noemen.

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
Ja
Bestand 
Overzicht programma.docx77 KB
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Mantelzorgmakelaars
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg

Stichting Parnassia Groep

Parnassia Academie Kiwistraat 43
2552 DH
Den Haag
088-3577582
Selecteer een bestand aub.