Opleidingen details Parnassia Groep
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019 (ID nummer: 354615)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie7,514-5-2019 t/m 13-5-2022
K&J/OG opleiding - overige taken7,514-5-2019 t/m 13-5-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Doel:

Het vergroten van de cultuursensitiviteit onder professionals en een verbeterde signalering van LVB en GGZ problematiek bij migranten jongeren.

 

De deelnemer is na het afronden van deze training:

* In staat het belang van vroeg detectie bij migrantenjeugd toe te lichten;

* bewust van het feit dat de culturele achtergrond van cliënten en die van hemzelf een rol speelt bij het hulpverleningsproces;

* bekend met het belang van cultuursensitief werken en in staat in gesprek met iedere cliënt een cultuur sensitieve houding aan te nemen;

* In staat veelvoorkomende problemen en knelpunten in de communicatie met andere culturen te herkennen en waar nodig bij te sturen;

* in staat de signalen die kunnen wijzen op GGZ- en/ of LVB-problematiek te herkennen en benoemen;

* te communiceren met ouders over het vermoeden van GGZ dan wel LVB problematiek.

* Doorverwijsmogelijkheden (in de regio) te noemen.

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
CliëntondersteunersRegisterplein
GezinshuisoudersRegisterplein
GGZ-agogenRegisterplein
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
 Inleidend
Het reguliere inschrijfgeld bedraagt € 295.
toetsing en evaluatie
NVT
Bestand  
Draaiboek Cult.sensitiefwerken 17052016.docx19-2-2019 11:51320 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG

Parnassia Groep

Parnassiagroep Afd. Leren & Ontwikkelen t.a.v. Accreditatiebureau Dadelplein 1
2552 DS
Den Haag
088-3577582