Opleidingen details Stichting ALSG

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

TNCC Refresher course (ID nummer: 354598)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten828-10-2019 t/m 27-4-2021

Stichting Trauma Nursing Nederland richt zich op kwaliteitsverbetering in de zorgverlening aan de
acuut zieke en ongevalspatiënt. De reverification Trauma Nursing Core Course (TNCC) is in de Verenigde Staten ontworpen door- en voor verpleegkundigen. In 1996 is besloten de TNCC in Nederland te introduceren.

Refresher course

Tijdens deze 1-daagse training wordt de deelnemer een standaardmethode aangeleerd om trauma patiënten systematisch te onderzoeken en zo kwalitatief mogelijk optimale zorg te leveren. De methode is gebaseerd op internationaal geaccepteerde uitgangspunten en doelstellingen in de acute- en ongevalszorg. De TNCC stelt de verpleegkundige in staat zelfstandig een acuut zieke of ongevalslachtoffer op te vangen en zorgt ervoor dat artsen en verpleegkundigen dezelfde taal spreken.
De TNCC Refresher course kan alleen gevolgd worden als herhaling van de TNCC Provider course. Het certificaat van de tweedaagse Provider course is 4 jaar geldig. Er zijn in dit Refresher programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.  De cursus wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets m.b.t. Trauma Nursing Process.

Doelgroep:

verpleegkundigen die betrokken zijn bij de opvang van de acuut zieke en ongevalspatiënt

Doel:

het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH)NAPA / NVBMH
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
 
595
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

een (internationaal) opleidingsinstituut dat post doctorale cursussen verzorgd voor artsen inzake spoedeisende en/of rampengeneeskunde

Spoorlaan 171-06
5038 CB
Tilburg
013-5800211
Selecteer een bestand aub.