Opleidingen details MEE IJsseloevers

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Effectief communiceren met mensen met een beperking (ID nummer: 354237)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners10,512-3-2019 t/m 11-9-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners10,512-3-2019 t/m 11-9-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen10,512-3-2019 t/m 11-9-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen10,512-3-2019 t/m 11-9-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO10,512-3-2019 t/m 11-9-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk10,512-3-2019 t/m 11-9-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars10,512-3-2019 t/m 11-9-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden10,512-3-2019 t/m 11-9-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen10,512-3-2019 t/m 11-9-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker10,512-3-2019 t/m 11-9-2020

Het doel van de training
Als dienstverlenende organisatie of werkgever ziet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich ongetwijfeld ook mensen met een beperking, zoals autisme, (licht) verstandelijke beperking of nietaangeboren-hersenletsel. Dit kan belemmeringen geven als het gaat om:
 • het overbrengen van informatie;
• het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
 • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
• conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
• uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

De juiste afstemming met mensen met een beperking door middel van een effectieve communicatie is van groot belang, zodat zij begrijpen en begrepen worden. Het komt de integratie en samenwerking ten goede en verhoogt daarmee het welzijn. In bedrijven verhoogt het de effectiviteit en het rendement van deze medewerkers.

Verbeteren communicatieve vaardigheden
Ervaart u de communicatie met cliënten of collega’s met autisme, verstandelijke beperking of een andere beperking soms als lastig? Vindt u het belangrijk om uit alle medewerkers het beste te halen?
MEE NL ondersteunt u hierbij met een groepsgerichte training ”Effectief Communiceren”, die de deskundigheid van uw medewerkers vergroot op het gebied van professionele communicatie met mensen met een beperking. Gedurende de training van een aantal dagdelen zoomen we in op de communicatieve vaardigheden van uw medewerkers, onder andere met behulp van Video Interactie Begeleiding. Kwaliteiten worden uitvergroot en ontwikkelpunten komen concreet in beeld. De ervaring leert dat medewerkers dit zien als een positieve investering in hun persoonlijke kwaliteiten en dat het de onderlinge samenwerking bevordert.

Resultaat
• Medewerkers hebben meer kennis en inzicht verkregen in hun persoonlijke communicatieve vaardigheden;
• Zij weten deze effectief in te zetten tijdens overleg en in samenwerkingstrajecten met cliënten of collega’s met een beperking of psychische kwetsbaarheid;
• Door effectief te communiceren, blijft men niet langer hangen in gedachten en veronderstellingen, maar komt men tot constructief overleg.

Enkele voorbeelden
Deskundigheidsbevordering binnen:
• Gemeenten; het versterken van vaardigheden op het gebied van een effectieve communicatie met kwetsbare burgers . Dit verkleint de kans op miscommunicatie die kan leiden tot vertraging of conflicten.
• Zorg en welzijn; efficiëntie in de begeleiding van mensen met een beperking door juiste afstemming in de communicatie. Belangrijk bij bijvoorbeeld informatieoverdracht, (lichamelijk) onderzoek, medicatiegebruik, en verzorging.
• Onderwijs; het beter aansluiten bij leerlingen met een beperking. Het ondersteunen van personeel in de communicatie met de zorgleerling en zijn netwerk om zo passend onderwijs tot een succes te maken.
• Werkgevers: het succesvol inzetten van medewerkers met een beperking en het bewerkstelligen van een gezonde en productieve werkrelatie.
• Veiligheid; effectievere aanpak en conflictvermijding binnen politie

Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Thema'sThema'sZingeving
LocatieOnbekend

Tijd9:00 - 17:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenGroep 8 GOV Raalte

Tijd9:00 - 17:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenGroep 7 GOV Raalte

Tijd13:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingengroep 17 GOV Zwolle

Tijd9:00 - 12:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin company training

Tijd9:00 - 12:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep 16 GOV Zwolle

Tijd9:00 - 12:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIn Company training

Tijd9:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendrie dagelen, één dag van 9.00- 16.30 en één dagdeel van 9.00 - 12.30 uur.

Tijd9:00 - 12:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIs onderdeel van training ’Grip op Verwardheid’

Tijd9:00
LocatieOldebroek (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEén hele dag van 9.00 - 17.00 en één middag van 13.30 - 17.00

Tijd9:00
LocatieRaalte (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEén hele dag van 9.00 - 16.30 uur en één middag van 13.30 - 17.00 uur - bij Schoonheten

Tijd9:00
LocatieElburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEén dag van 9.00-17.00 en één ochtend van 9.00-12.30

Tijd9:00 - 12:30
LocatieWijhe (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendrie dagdelen van 9.00 - 12.30

Tijd9:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendrie dagdelen verdeeld over één dag (8 april) en een halve dag (6 mei).

Tijd13:30 - 17:00
LocatieNunspeet (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDrie dagdelen - middagen

Tijd9:00
LocatieElburg (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenanderhalve dag, 9.00-16.30 en 9.00-12.30

Over MEE


Stichting MEE Samen ondersteunt MEE Veluwe en MEE IJsseloevers.

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. En jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. We zien dan ook als geen ander de mogelijkheden voor ieder uniek persoon. En kennen de weg om er uiteindelijk zelf te komen. Dat is ons uitgangspunt.
Dr. van Deenweg 2-10
8025 BG
Zwolle
Postbus 517
8000 AM
Zwolle
088-6330633
Selecteer een bestand aub.