Opleidingen details Dimence

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Problematische gehechtheid in relatie tot persoonlijkheidsproblematiek en/of neurobiologische ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD. (ID nummer: 354133)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten627-3-2019 t/m 26-3-2020

Tijdens het doen van diagnostiek en behandeling komen wij steeds vaker complexere casussen tegen waarbij niet direct duidelijk is wat er nu speelt. Het is soms een palet van symptomen wat raakvlakken heeft met bv hechtingsproblematiek maar het kan ook ADHD zijn of nee is het toch een persoonlijkheidsstoornis? Maar wat is nu wat? Wat zegt de theorie en wat zien wij in onze spreekkamer?

De studiemiddag richt zich op de bespreking en verdieping van de hechtingstheorie, vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief. Er zal nadruk komen te liggen op de differentiaal diagnostische overwegingen die aan de orde komen wanneer hechtingsproblematiek waarschijnlijk is, maar er ook aanwijzingen gevonden voor neurobiologische ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD of persoonlijkheidsstoornissen. Ook hechtingsproblematiek als co-morbide stoornis naast ADHD en de oorzakelijke verbanden hiertussen zullen besproken worden in een breed perspectief. Zowel het diagnostisch instrumentarium als ook de behandelmogelijkheden van met name de co-morbiditeit, zullen nader belicht worden, waarbij het levensloopperspectief centraal staat. Aan de hand van theorie en casuïstiek van deelnemers en docent zal de studiedag tot verdere verdieping leiden.

Doelen:

  1. Kennis van problematische hechting en de symptomen herkennen
  2. Welke relatie heeft problematische hechting met persoonlijkheidsstoornissen.

Symptomen van problematische hechting versus persoonlijkheidsstoornissen en ADHD hoe onderscheidt je deze terwijl ze veel overeenkomsten hebben

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
SPVVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
 
50
Tijd08:45 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd08:50 - 16:45
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten.  We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen.

Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken ruim 2400 medewerkers voor ruim 25.560 cliënten en patiënten per jaar.

Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB
Deventer
0570-639775
Selecteer een bestand aub.